Sophiahemmet AB

Bolagsinformation

Org nr 556310-1426
Sophiahemmet AB (SHAB)
Box 5605
114 86 Stockholm
Telefon 08-406 20 00
VD: Peter Seger
Kontaktperson: Kommunikationschef Marina Dyfverman

Basfakta om SHAB

SHAB ägs av Sophiahemmet, ideell förening  och ingår i koncernen Sophiahemmet.

Information om Sophiahemmet, ideell förening hittar du i årsberättelsen. Där finns även information om vår verksamhet samt vår styrelse.

I SHAB drivs följande vårdverksamheter i egen regi: Försäkringsmottagningen,HusläkarmottagningenHälsocentralen samt vårdavdelningar.

Sjukhusledning och ledning för SHAB hittar du här

Ekonomi

årsberättelsen finns övergripande ekonomisk information.

Vision

Sophiahemmets vision är vård i världsklass. Hur Sophiahemmet AB arbetar med säker vård kan du läsa mer om här samt ladda ner vår Patientsäkerhetsberättelse.

Kvalitet

Högsta möjliga kvalitet har varit Sophiahemmets kännetecken alltsedan starten för mer än 100 år sedan. SHAB kvalitetscertifierat enligt SS-EN ISO 9001:2015. Hur vidare om hur arbetar för att säkerställa kvalitet i alla led här. Ansvarig för kvalitetsarbetet är chefläkare Lena Hellström.

Sophiahemmet Sjukhus övergripande kvalitetsredovisning  hittar du här.

Varje vårdgivare är ackrediterad av Sophiahemmet. Varje enskild vårdgivare ansvarar för sitt eget kvalitetsarbete, kvalitetsredovisning och deltagande i kvalitetsregister och öppna jämförelser som därmed redovisas på respektive hemsidor. Likaså patientenkäter redovisas hos respektive vårdgivare samt bildar underlag till Sophiahemmets kvalitetsredovisning.

Forskning och utveckling

Sophiahemmet, ideell förening finansierar patientnära forskning direkt eller indirekt med ca 15 mkr årligen. Lär mer om forskningen på Sophiahemmet här.

Personal på Sophiahemmet AB

Antal medarbetare: 155 medarbetare varav 14 är chefer
Kollektivavtal är tecknat med Vårdföretagarna

Utbildningsnivåer

Leg. läkare: 20
Leg sjuksköterskor: 69
Undersköterskor: 15
Medicinska sekreterare: 7

Sjukfrånvaro 2023

Sjukfrånvaron i % av total arbetat tid.
Total sjukfrånvaro: 4,07%
Varav korttidsfrånvaro (dag 1-14): 2,68%
Sjukskrivning längre än 15 dagar: 1,39%