Välkommen till Sophiahemmet Sjukhus!

Sophiahemmet Sjukhus erbjuder högspecialiserad vård till alla och har samlat närmare 350 specialistläkare med olika inriktning hos våra olika självständiga vårdgivare. På Sophiahemmet får du en egen läkare som är ansvarig för din vård fullt ut under hela vårdtiden; det kallar vi ”patientansvarig läkare”.

Vi strävar efter absolut högsta kvalitet på vård och omhändertagande genom ett tydligt fokus på patientsäkerhet. Samma synsätt har genomsyrat verksamheten alltsedan Sophiahemmets tillblivelse 1889. Vägledande för oss är också vår värdegrund:

Professionalism

står för omhändertagande, lyhördhet, affärsmässighet och kvalitet.

Engagemang

står för ansvar, delaktighet, empati och respekt.

Tillgänglighet

står för samverkan, flexibilitet och öppenhet.

Tradition

står för kontinuitet, förnyelse, bemötande och atmosfär.

Här kan du läsa mer om hur vi arbetar med kvalitet, miljö och säker vård.

Till toppen