Välkommen till Sophiahemmet Sjukhus!

Sophiahemmet Sjukhus erbjuder högspecialiserad vård till alla och har samlat närmare 350 specialistläkare med olika inriktning hos ett 40-tal självständiga vårdgivare. På Sophiahemmet får du en egen läkare som är ansvarig för din vård fullt ut under hela vårdtiden; det kallar vi ”patientansvarig läkare”.

På Sophiahemmet har kvalitetsmedvetandet alltid varit närvarande. Det starka varumärket är ett uttryck för detta. En bra kvalitet måste vara något som genomsyrar hela organisationen och därför måste också kvalitetsarbetet finnas med i vardagen, på mottagningen, på vårdavdelningen och på operationssalen.  Det är i mötet mellan patienten och vårdgivaren som kvaliteten skall märkas.

Vi strävar efter absolut högsta kvalitet på vård och omhändertagande genom ett tydligt fokus på patientsäkerhet. Läs mer om vårt patientsäkerhetsarbete i vår Patientsäkerhetsberättelse.

Vägledande för oss är också vår värdegrund.

Professionalism

står för omhändertagande, lyhördhet, affärsmässighet och kvalitet.

Engagemang

står för ansvar, delaktighet, empati och respekt.

Tillgänglighet

står för samverkan, flexibilitet och öppenhet.

Tradition

står för kontinuitet, förnyelse, bemötande och atmosfär.

Här kan du läsa mer om hur vi arbetar med kvalitet, miljö och säker vård.

Till toppen