Välkommen till Sophiahemmet Sjukhus!

Sophiahemmet Sjukhus erbjuder högspecialiserad vård för alla och har samlat närmare 350 specialistläkare med olika inriktning hos ett 40-tal självständiga vårdgivare.

På Sophiahemmet har kvalitetsmedvetandet alltid varit närvarande. Det starka varumärket är ett uttryck för detta. Kvalitetsarbetet genomsyrar hela organisationen och finns med i alla delar som ingår i verksamheten, varje dag. Det är i mötet mellan patienten och vårdgivaren som kvaliteten skall märkas, men alla delar måste samverka för att det ska fungera. Därför mäter vi noga såväl kvaliteten som uppmuntrar medarbetarna att rapportera avvikelser som sedan följs upp noggrant.

Vi strävar efter absolut högsta kvalitet på vård och omhändertagande genom ett tydligt fokus på patientsäkerhet. Läs mer om vårt patientsäkerhetsarbete i vår Patientsäkerhetsberättelse.

Vägledande för oss är också vår värdegrund.

Professionalism

står för omhändertagande, lyhördhet, affärsmässighet och kvalitet.

Engagemang

står för ansvar, delaktighet, empati och respekt.

Tillgänglighet

står för samverkan, flexibilitet och öppenhet.

Tradition

står för kontinuitet, förnyelse, bemötande och atmosfär.

Här kan du läsa mer om hur vi arbetar med kvalitetmiljö och säker vård.