Historia

Drottning Sophia hade varit på besök i London och St Thomas Hospital och där träffat Florence Nightingale, vars litteratur Sophia noga studerat. Väl hemkommen startade Drottningen den 1 januari 1884, ”Hemmet för sjuksköterskor” mycket försiktigt och i liten skala på Gråbergsgatan, nuvarande Upplandsgatan, i Stockholm. Den första kursen bestod av fyra kvinnor som togs om hand av den 27-åriga Alfhild Ehrenborg, skolad hos Miss Nightingale.

På grund av samarbetssvårigheter med stadens sjukhus, lade Drottning Sophia och hennes gemål Oscar II den 14 december 1887 grundstenen till ett helt nytt sjukhus och sköterskehem. Inom två år, den 1 oktober 1889, kan det nya sjukhuset och elevhemmet invigas och med gyllene bokstäver låter Drottning Sophia inrista ”Allt till Guds ära” i den stora entrén.

Den för Sophiasystrar så välkända mössan representerar enligt muntlig tradition – det vita tyget det ljusa i livet, det svarta bandet allvaret i livet, spetsen glädjen i livet och vecken på mössan tio Guds bud och vecken på spetsen tinnarna i Drottning Sophias krona.