Varumärke

Sprunget ur en vision som lever idag.

Drottning Sophias vision

1884 startade Drottning Sophia en utbildning av sjuksköterskor i syfte att modernisera och förbättra sjukvården i Sverige. I brist på funktionella arbetsplatser där Sophiasystrarna kunde praktisera sina färdigheter byggdes och invigdes Sophiahemmet Sjukhus på Valhallavägen i Stockholm år 1889. Drottning Sophias vision om en god och tidsenlig vård för människor ur alla samhällsklasser är vägledande även idag – Sophiahemmets syfte förblir att främja god omvårdnad genom att bedriva utbildning och hälso- och sjukvård samt stödja patientnära forskning. Varumärket är starkt och förknippas med hög kvalitet. En kvalitet som genomsyrar såväl utbildningen som sjukvården för att säkerställa en trygg och säker vård.

Varumärket Sophiahemmet

Sophiahemmets varumärke härstammar från oktober 1901. Det s k rondbrevet, som skickades till alla Sophiasystrar i landet, innehöll en tydlig uppmaning att de nu alla skulle bära ett band runt sin vänstra arm med ett tydligt tecken, ett krönt SH-emblem, som Drottning Sophia därmed tillerkände Sophiahemmet och som sedan dess använts som symbol. Anledningen till uppmaningen var det faktum att ”falska” Sophiasystrar var en ökande trend, och således säkerställdes skyddet av varumärket Sophiahemmet redan i början av förra seklet. Alla som arbetar eller studerar inom Sophiahemmets område har ett stort ansvar att fortsätta förvalta varumärket, nu och i framtiden.

sophiahemmet_blue_emblem