Säkerhet och sekretess

Alla dina uppgifter skyddas av Patientdatalagen.

Sammanhållen journalföring, där vårdgivare under vissa förutsättningar kan få direktåtkomst till varandras elektroniska journalhandlingar, tillämpas inte fullt ut på Sophiahemmet då vårdgivare kan ha olika journalsystem som inte är sammankopplade med varandra.

Kontakta den mottagning du besökt för information om sammanhållen journalföring.

Du har rätt att säga nej till sammanhållen journalföring och det ska du i så fall meddela din patientansvariga läkare. Vill du spärra hela eller delar av din journal ska du kontakta respektive vårdgivare/mottagning. Det innebär att uppgifterna spärras för andra vårdgivare. Vårdnadshavare kan inte spärra sitt barns journal.