Ditt besök

Läs din kallelse noga och ta med den när du kommer hit, det underlättar för dig att hitta rätt till din vårdgivare. Glöm heller inte att ta med legitimation.

Om du behöver boka om eller boka av din tid, ska du göra det så snart som möjligt, men senast 24 timmar före besöket. Det gör du via den vårdgivare där du fått din bokade tid. Telefonnumret hittar du på din kallelse. Om du inte kommer alls eller avbokar för sent får du betala besöksavgiften; det gäller även om du har frikort.

Parkering och transport

Det är ont om P-platser på Sophiahemmet så vi rekommenderar alla våra patienter att ordna med skjuts, ta taxi, eller använda kommunala transportmedel. Om du inte kan ordna transport utan tar egen bil, kom i god tid då det tyvärr är ont om p-platser inom sjukhusets område. Du kan behöva vänta eller leta en stund för att hitta parkering. Det finns även P-platser i Valhallavägens allé, några minuters promenad från sjukhusområdet. Tänk på att området är stort och bra att du vet vilket hus du ska till innan du kommer hit. Det framgår av kallelsen eller så hittar du det hos respektive vårdgivare. Ange husets bokstav till taxi. Välkommen till Sophiahemmet!

Wifi

Inom stora delar av området finns tillgång till wifi. Välj The Cloud i listan över tillgängliga nätverk. Att vara ansluten till The Cloud är gratis och ingen inloggning krävs. Som alltid vid publik nätaccess är du själv ansvarig för vad du gör när du är ansluten till ett öppet nätverk.

Tänk på allergikerna

Då allergier är vanliga önskar vi att du undviker starkt doftande blommor och hud- och kroppsvårdsprodukter. Hundar är heller inte tillåtna på Sophiahemmet Sjukhus.

Äta på sjukhuset

Restaurang Sabis i Hus C har öppet vardagar kl. 08.00-11.00, 14.00-16.00. Vi har med hänsyn till smittorisken i samhället beslutat att stänga för lunchgäster mellan 11.00 och 14.00 och håller endast öppet för Sophiahemmets medarbetare. Vi hoppas ni har överseende med detta.
När restaurangen är stängd hänvisar vi våra patienter och besökare till Östra stationsområdet.
Vänligen observera att det inte är lämpligt att äta medhavd eller inköpt mat på alla platser inom sjukhuset, utan visa hänsyn till andra patienter.

Rökfritt sjukhus

Sophiahemmet är rökfritt. Det innebär att totalt rökförbud råder inom sjukhusets område.

Bra att veta för närstående till patienter på vårdavdelningen

Direkt telefonkontakt

Om du som närstående till patient på vårdavdelningen vill få information och denne har givit sitt tillstånd att Sophiahemmet får lämna upplysningar, kontakta ansvarig sjuksköterska på vårdavdelningen.

När är det lämpligt för besök?

För att minsta risk för smittspridning, har vi infört besöksförbud på våra vårdavdelningar. Vill du ha kontakt med din inneliggande anhöriga/närstående, rekommenderar vi att du gör det via telefon.
Du kan alltid kontakta oss på vårdavdelningen om du har frågor på telefon 08-406 20 00.

Blommor

Blommor till patienter är uppskattande och det finns vaser att låna. Undvik starkt doftande blommor.

Handhygien

För att minska spridning av oönskade bakterier uppmanas besökare att använda det desinfektionsmedel före och efter besök. Besök inte vårdavdelningen om du har en pågående infektion av bakterier eller virus.

Telefoni

Egen mobiltelefon får användas på vårdavdelningarna.

Apotek

Det närmaste är Apotek Elgen, Drottning Kristinas väg 1, vid Östra station och nära T-bana Tekniska Högskolan.

Kontakta oss

Har du frågor om din vård vänd dig direkt till din vårdgivare eller kontakta vår huvudväxel på 08-406 20 00. Växeln har öppet under dagtid.

Har du frågor om din vård eller en bokad operation vänligen kontakta din vårdgivare.

 

Till toppen