Värdegrund

Värdegrunden vi arbetar efter idag är framtagen och formulerad av medarbetarna på Sophiahemmet Sjukhus i ett projekt år 2005.

Tolkningarna av värdeorden uppdateras kontinuerligt.

Professionalism Plus-ikon
Engagemang Plus-ikon
Tillgänglighet Plus-ikon
Tradition Plus-ikon