Aktuellt på sjukhuset

Information med anledning av hackerattacken mot Sophiahemmet

Uppdatering 11 mars

Sophiahemmet har inte betalat någon lösensumma, arbetar i helt nya it-miljöer och har en god överblick över den stulna informationen.

Sophiahemmet arbetar nu i helt nya it-miljöer. De system som hackats släcktes omedelbart ned när it-attacken upptäcktes.

Polis- och it-säkerhetsutredningarna fortlöper varför Sophiahemmet fortsatt kommer att vara restriktiva med information. Sophiahemmet kan däremot bekräfta att ingen lösensumma har betalats eller kommer att betalas. Sophiahemmet har en god överblick av vilken typ av data som stulits. Det handlar om filer av administrativ art inklusive en medlemsförteckning för Sophiahemmet, ideell förening. Det betyder att Sophiahemmet vet att det finns ett visst antal personuppgifter i form av personnummer, namn och adresser som stulits.

De personer vars personuppgifter förekommer i det stulna materialet kommer att bli kontaktade av Sophiahemmet via Kivra.

Sophiahemmet använder inte e-post som kanal i patientärenden utan använder fortsatt de kanaler som Sophiahemmet brukar använda i kontakten med patienterna på respektive mottagning.