Värdegrunden vi arbetar efter idag är framtagen och formulerad av medarbetarna på Sophiahemmet Sjukhus i ett projekt år 2005. Tolkningarna av värdeorden uppdateras kontinuerligt.

Professionalism

Med professionalism menar vi:

Omhändertagande

Att erbjuda ett personligt bemötande och god omvårdnad utifrån varje individs behov.

Lyhördhet

Att vara öppen för behov och önskemål.

Affärsmässighet

Att befrämja goda långsiktiga relationer och skapa lönsamhet med ett tydligt kundperspektiv i utbud och tjänster.

Kvalitet

Att ständigt förbättra och säkerställa resultatet i vårt arbete.

Engagemang

Med engagemang menar vi:

Ansvar

Att ta initiativ i sin yrkesutövning i enlighet med Sophiahemmets värderingar.

Delaktighet

Att stödja öppen dialog och information.

Empati

Att arbeta med inlevelse, förståelse och omtanke.

Respekt

Att värna om alla individers lika värde och integritet.

Tillgänglighet

Med tillgänglighet menar vi:

Samverkan

Att utveckla ett effektivt samarbete inom och mellan våra vårdgivare och egna verksamheter.

Flexibilitet

Att stödja öppen dialog och information.

Öppenhet

Att vara tydliga med vår verksamhet och redovisa våra resultat öppet.

Ett sjukhus för alla: lätt att nå – lätt att förstå.

Tradition

Med tradition menar vi på Sophiahemmet:

Kontinuitet

Att värna det privata sjukhuset med dess unika historia där vård och utbildning bedrivits i mer än hundra år.

Förnyelse

Att utveckla verksamheten och tjänsterna i takt med tiden.

Bemötande

Att visa respekt och tolerans.

Atmosfär

Att i en anrik och lugn miljö ge förutsättningar för trygg och säker vård.

Till toppen