Säker vård

 • Patientsäkerhet och kvalitet i fokus

  Sophiahemmet Sjukhus arbetar kontinuerligt och systematiskt med kvalitets- och patientsäkerhetsfrågor. Säker vård är ledordet i vårt arbete. Läs mer om det här.

 • Säkerhet och sekretess

  Alla dina uppgifter skyddas av Patientdatalagen samt GDPR. Vill du spärra hela eller delar av din journal, kontakta oss. Det innebär att uppgifterna spärras för andra vårdgivare.

 • Journalkopior

  Du har rätt att få en kopia av din journal som utfärdats på Försäkringsmottagningen. Andra vårdgivare och ditt försäkringsbolag kan också begära kopior, förutsatt att du godkänt detta.

  Journaler gällande öppenvård förvaras av behandlande läkare digitalt hos oss på mottagningen och rekvireras direkt från oss.

  Journalkopia, kopia till patient

  Journalrekvisition, kopia till vårdgivare/försäkringsbolag

 • Sparande av prover och uppgifter för kvalitetsregister

  Sophiahemmet, liksom alla andra vårdgivare, bedriver utvecklings- och kvalitetsarbete. När du lämnar blodprover eller vävnadsprover tillfrågas du därför om provet kan sparas i en biobank. Sparade prover kan komma att användas för din vård i framtiden, men också för forskning och kvalitetsutveckling. Om du tackar ja till detta kommer alla dina prover att skyddas med stöd av Biobankslagen, men du har rätt att tacka nej. Vidare kan du tillfrågas om att delta i olika kvalitetsregister eller anonymt besvara enkäter om hur du upplevt vården hos oss. Du kan självfallet avstå även från detta, och du ska i så fall meddela personalen att så är fallet.

 • Klagomål och synpunkter

  Vi strävar hela tiden efter att bli bättre och erbjuda den bästa möjliga vården. Därför uppskattar vi om du berättar för oss om du inte är nöjd med bemötandet eller vården hos oss. Det finns flera sätt att göra detta på:

   • I första hand ska du kontakta vår verksamhetschef Maarit Korkeila Lidén via vår e-tjänst som du når här.
   • Om du har klagomål på vården vid Sophiahemmet kan du även vända dig till ditt försäkringsbolag.
   • Om behov finns kan du vända dig till Sophiahemmets chefläkare via vår e-tjänst eller via brev. Adress: Chefläkare Marie Wickman Chantereau, Sophiahemmet Sjukhus, Box 5605, 114 86 Stockholm.
 • Trygg och säker hantering av personuppgifter

  När du är i kontakt med oss på Försäkringsmottagningen registrerar vi uppgifter om dig. Personuppgifterna behövs för att du ska få en bra och säker vård. Här kan du läsa mer om hur vi hanterar dina personuppgifter.

 • Vårt hållbarhetsarbete

  Hälsa och hållbar utveckling

  För att säkerställa att lagkraven uppfylls och utveckling sker gällande patientsäkerhet, kvalitet och miljö så har Sophiahemmet valt att ISO-certifiera verksamheterna och vi granskar kontinuerligt resultatet av vårt arbete för att säkerställa och utveckla en så säker och god vård som någonsin möjligt.

  Läs mer om vårt kvalitets- och miljöarbete här.

Scrolla till toppen