Mottagningsansvarig sjuksköterska till Öron-näs-halskliniken

Läs mer här