Om Coronapandemin

Uppdaterad 2022-04-04

Påverkas mitt planerade besök på Sophiahemmet fortsättningsvis ?

Till dig som är patient på Sophiahemmet är vårt viktigaste budskap att du i första hand ska ta hand om dig och din hälsa och följa de rekommendationer och riktlinjer som kommer från våra myndigheter. Har du luftvägsymptom och/eller feber, stanna hemma och sök vård om ditt tillstånd försämras. Om du inte har så svåra symptom att du behöver uppsöka sjukhus akut, bör du i första hand kontakta din vårdcentral. Ring 1177 vid minsta tvekan om vart du bör vända dig!

Är du fri från symptom från luftvägar och är feberfri men har andra medicinska besvär som gör att du har planerat att komma till oss, så är du lika välkommen som alltid. Bokade besök, behandlingar eller operationer genomförs som planerat om du inte har blivit kontaktad av din vårdgivare och fått besked om avbokning eller ombokning. Du måste dock avboka ditt planerade besök om du inte har möjlighet att komma. Kontakta alltid din vårdgivare direkt om du har frågor.

Hur arbetar vi på Sophiahemmet?

Sophiahemmet har under hela pandemin samverkat nära med Region Stockholm för att följa alla rekommendationer och riktlinjer och fortsätter att göra detta.

På Sophiahemmets vårdavdelning för inneliggande patienter råder besöksrestriktioner. Besök kan endast ske efter överenskommelse. Vårdavdelningen hålls låst och öppnas av personalen, detta för att inga obehöriga ska komma in på vårdavdelningen. Inför inläggning på vårdavdelningen tas ett antigentest för att utesluta covidsmitta. För våra patienters trygghet bär vi munskydd i patientnära arbete.

Vad gör Sophiahemmet för att kunna erbjuda ett säkert besök?

 • Medarbetare även med mycket lätta symptom är inte i tjänst
 • Vi har fokus på våra mycket strikta hygienregler
 • Vi undviker att ta våra patienter och varandra i hand
 • Vi uppmanar till noggrann handhygien
 • Vi har utökat städning och spritning av dörrhandtag etc samt utökat tillgången till handsprit på våra mottagningar
 • Vi vill erbjuda en säker väntrumsmiljö, med avstånd mellan stolarna och vi har tagit bort tidskrifterna i väntrummen för att minska smittspridning

Vad kan du göra?

 • Vaccinera dig! Fortsätt att följa vaccinationsprogrammet som erbjuds.
 • Håll dig informerad om utvecklingen – 1177 Vårdguiden uppdaterar fortlöpande sin information, följ medias rapportering.
 • Håll en mycket god handhygien. Tvätta händerna frekvent med tvål och vatten i minst 30 sek, använd handsprit om tillgång till tvål och vatten är begränsad och undvik att beröra ansiktet i den mån det går.
 • Se våra filmer om hur du tvättar och spritar händerna här.
 • Om du ska besöka Sophiahemmet, ta dig hit på ett så ansvarsfullt sätt som möjligt och fortsätt att hålla avstånd till andra.
 • Om du ska besöka Sophiahemmet rekommenderar vi dig att undvika att ta med dig närstående, anhörig eller annan stödperson så långt det är möjligt vid besök hos oss.
 • Om du kommer tidigt till ditt besök hos oss, vänta gärna utanför tills det är dags för ditt besök.

Nationella allmänna råd och rekommendationer

Allmänna råd och rekommendationer för att minska smittspridning

Läs mer även på Folkhälsomyndighetens hemsida och Krisinformation.se