Hur påverkas mitt planerade besök på Sophiahemmet under pandemin?

Till dig som är patient på Sophiahemmet är vårt viktigaste budskap att du i första hand ska ta hand om dig och din hälsa och följa de rekommendationer och riktlinjer som kommer från våra myndigheter. Har du luftvägsymptom och/eller feber, stanna hemma och sök vård om ditt tillstånd försämras. Om du inte har så svåra symptom så du behöver uppsöka sjukhus akut, bör du först kontakta din vårdcentral. Tänk dock på att ringa 1177 vid minsta tvekan om vart du bör vända dig!

Är du fri från symptom från luftvägar och är feberfri men har andra medicinska besvär som gör att du har planerat att komma till oss, så är du lika välkommen som alltid. Bokade besök, behandlingar eller operationer genomförs som planerat om du inte har blivit kontaktad av din vårdgivare och fått besked om avbokning eller ombokning. Du måste dock avboka ditt planerade besök om du inte har möjlighet att komma. Kontakta alltid din vårdgivare direkt om du har frågor.

Hur bidrar Sophiahemmet till att bekämpa Coronapandemin?

Sophiahemmet samverkar nära med Region Stockholm för att bistå med den kompetens som behövs på våra akutsjukhus. Många medarbetare som har Sophiahemmet som arbetsplats har nu tillfälligt bytt till annan plats för att hjälpa till i vården där det behövs som mest. En stor del av vår planerade vård fortsätter tills vidare som vanligt eftersom vi har många medarbetare med olika kompetens och uppdrag. Kontakta din vårdgivare direkt om du har frågor.

Capio Artro Clinic har tillsammans med Sophiahemmet fått ett uppdrag från Region Stockholm som innebär att kliniken tar ansvar för akuta frakturoperationer i regionen för att avlasta akutsjukhusen som nu är hårt belastade med patienter med covid-19.

Husläkarmottagningen Sophiahemmet har åtagit sig ansvaret att ta emot och bedöma de av Östermalms ca 80 000 listade patienter som lider av övre luftvägsinfektion och feber i ett separat tält. Mer om det kan du läsa på Husläkarmottagningens hemsida.

På ett liknande sätt med bedömning utomhus i tält har Barnsjukhuset Martina säkrat ett tryggt mottagande av akut sjuka barn med luftvägsinfektioner.

Sophiahemmet har i samarbete med Rekryteringsföretaget Novare med stöd från Marianne och Marcus Wallenbergstiftelse skapat en kort och intensiv vårdutbildning för permitterad personal från SAS som började den 30 mars. Läs mer om Beredskapslyftet här.

Vad gör Sophiahemmet för att kunna erbjuda ett säkert besök?

 • Medarbetare även med mycket lätta symptom är inte i tjänst
 • Vi har fokus på våra mycket strikta hygienregler
 • Vi undviker att ta våra patienter och varandra i hand
 • Vi uppmanar till noggrann handhygien
 • Vi har utökat städning och spritning av dörrhandtag etc samt utökat tillgången till handsprit på våra mottagningar
 • Vi har besöksförbud på våra vårdavdelningar för att inte utsätta sköra patienter för smittorisk
 • Vi kontrollerar temperaturen på de patienter som kommer till oss för bokade operationer

Vad kan du göra?

 • Håll dig informerad om utvecklingen – 1177 Vårdguiden uppdaterar fortlöpande sin information, följ medias rapportering
 • Ring 113 13 vid frågor om Coronapandemin
 • Håll en mycket god handhygien. Tvätta händerna frekvent med tvål och vatten i minst 30 sek, använd handsprit om tillgång till tvål och vatten är begränsad och undvik att beröra ansiktet i den mån det går.
 • Se våra filmer om hur du tvättar och spritar händerna här.
 • Gör en självskattning för att se om du kan egenvårda dig eller behöver kontakta vården här.
 • Om du ska besöka Sophiahemmet, ta dig hit på ett så ansvarsfullt sätt som möjligt och håll avstånd till andra.
 • Om du ska besöka Sophiahemmet, rekommenderar vi dig att undvika att ta med dig närstående, anhörig eller annan stödperson så långt det är möjligt vid besök hos oss.

Tack för din medverkan!

Läs mer även på Folkhälsomyndighetens hemsida och Krisinformation.se

 

 

 

 

Till toppen