Uppdaterad 200618

Hur påverkas mitt planerade besök på Sophiahemmet under pandemin?

Till dig som är patient på Sophiahemmet är vårt viktigaste budskap att du i första hand ska ta hand om dig och din hälsa och följa de rekommendationer och riktlinjer som kommer från våra myndigheter. Har du luftvägsymptom och/eller feber, stanna hemma och sök vård om ditt tillstånd försämras. Om du inte har så svåra symptom att du behöver uppsöka sjukhus akut, bör du i första hand kontakta din vårdcentral. Tänk dock på att ringa 1177 vid minsta tvekan om vart du bör vända dig!

Är du fri från symptom från luftvägar och är feberfri men har andra medicinska besvär som gör att du har planerat att komma till oss, så är du lika välkommen som alltid. Bokade besök, behandlingar eller operationer genomförs som planerat om du inte har blivit kontaktad av din vårdgivare och fått besked om avbokning eller ombokning. Du måste dock avboka ditt planerade besök om du inte har möjlighet att komma. Kontakta alltid din vårdgivare direkt om du har frågor.

Hur bidrar Sophiahemmet till att bekämpa Coronapandemin?

Sophiahemmet samverkar nära med Region Stockholm för att bistå med den kompetens som behövs på våra akutsjukhus. Många medarbetare från Sophiahemmet har tillfälligt bytt till annan arbetsplatsplats för att hjälpa till i vården där det behövs som mest. En stor del av vår planerade vård fortsätter tills vidare som vanligt eftersom vi har många medarbetare med olika kompetens och uppdrag. Kontakta din vårdgivare direkt om du har frågor.

Capio Artro Clinic utför akut frakturkirurgi, till exempel arm- eller benbrott från akutsjukhusen. I första hand handlar det om patienter som behöver opereras inom någon vecka efter frakturen. Mestadels görs det i dagkirurgi, men patienter som behöver kan läggas in på Sophiahemmets vårdavdelning.

Till Ryggkirurgiskt Centrum (RKC) kommer patienter från Karolinska Universitetssjukhuset som har behov av så kallad imperativ neurokirurgi och ryggkirurgi, alltså planerad vård som inte kan vänta på grund av stora besvär.

Art Clinic, som i vanliga fall utför estetisk plastikkirurgi, tillhandahåller resurser till Tema Cancer på Karolinska Universitetssjukhuset som utför bröstcanceroperationer på Sophiahemmet. Också här får patienter övernatta på vårdavdelningen vid behov.

Sophiahemmets vårdavdelning tar inte bara hand om de patienter som opererats på Sophiahemmet, utan även patienter som genomgått avancerade canceroperationer på Karolinska Universitetssjukhuset. Patienterna kommer till avdelningen några dagar efter operationen och stannar tills de är friska nog att skrivas ut.

UroClinic har tecknat avtal med flera akutsjukhus i Stockholm om att operera prostata- och urinblåsecancer samt njur/uretärstenar som ger svåra smärtor.

Husläkarmottagningen Sophiahemmet har åtagit sig samordningsansvaret för Östermalms åtta vårdcentraler att i ett separat tält bedöma de ca 80 000 listade patienterna som lider av övre luftvägsinfektion och feber. Mer om detta kan du läsa här.

På ett liknande sätt med bedömning utomhus i tält har Barnsjukhuset Martina säkrat ett tryggt mottagande av akut sjuka barn med luftvägsinfektioner.

Sophiahemmet Högskola har fått regeringsuppdrag att ordna sommarkurser ”Introduktion till hälsa, vård och omsorg”. Läs mer här.

Om självtester

Sophiahemmet följer noga rekommendationerna från våra myndigheter. I nuläget avråder Läkemedelsverket bestämt privatpersoner och företag från att köpa och använda de tester som erbjuds på marknaden för att påvisa aktuell eller tidigare Covid-19.

Läkemedelstester är medicintekniska produkter som ska godkännas av Läkemedelsverket för att användas på ett säkert och ändamålsenligt sätt. Det finns ännu inga tester för eget bruk som lever upp till de krav som ställs på sådana produkter i det medicintekniska regelverket.

Regionen erbjuder numera testning för alla medborgare både för pågående misstänkt coronainfektion samt genomgången infektion, se 1177 Vårdgivarguiden.

Vad gör Sophiahemmet för att kunna erbjuda ett säkert besök?

 • Medarbetare även med mycket lätta symptom är inte i tjänst
 • Vi har fokus på våra mycket strikta hygienregler
 • Vi undviker att ta våra patienter och varandra i hand
 • Vi uppmanar till noggrann handhygien
 • Vi har utökat städning och spritning av dörrhandtag etc samt utökat tillgången till handsprit på våra mottagningar
 • Vi har besöksförbud på våra vårdavdelningar för att inte utsätta sköra patienter för smittorisk
 • Vi kontrollerar temperaturen på de patienter som kommer till oss för bokade operationer

Vad kan du göra?

 • Håll dig informerad om utvecklingen – 1177 Vårdguiden uppdaterar fortlöpande sin information, följ medias rapportering.
 • Ring 113 13 vid frågor om Coronapandemin.
 • Håll en mycket god handhygien. Tvätta händerna frekvent med tvål och vatten i minst 30 sek, använd handsprit om tillgång till tvål och vatten är begränsad och undvik att beröra ansiktet i den mån det går.
 • Se våra filmer om hur du tvättar och spritar händerna här.
 • Gör en självskattning för att se om du kan egenvårda dig eller behöver kontakta vården här.
 • Om du ska besöka Sophiahemmet, ta dig hit på ett så ansvarsfullt sätt som möjligt och håll avstånd till andra.
 • Om du ska besöka Sophiahemmet, rekommenderar vi dig att undvika att ta med dig närstående, anhörig eller annan stödperson så långt det är möjligt vid besök hos oss.

Tack för din medverkan!

Läs mer även på Folkhälsomyndighetens hemsida och Krisinformation.se

 

 

 

 

Till toppen