Om Coronapandemin

Uppdaterad 211005

Om Vaccination mot covid-19

Sophiahemmet Sjukhus uppdrag av Region Stockholm i vaccinationsprogrammet mot covid-19 är nu fullgjort.

Vaccination i fas 4

Information om vad som gäller för dig och hur du gör för att vaccinera dig hittar du på 1177.se. Se även våra frågor och svar angående vaccination mot covid-19.

Munskydd för alla patienter krävs vid vårdbesök

Med anledning av Region Stockholms rekommendation den 16 februari till alla vårdgivare i regionen ska munskydd användas av alla patienter och övriga besökare vid vårdbesök hos alla vårdgivare på Sophiahemmet Sjukhus. Vi rekommenderar att munskyddet behålls på under hela besöket på Sophiahemmet.

Se film om munskyddsanvändning.

Fortsätt håll avstånd, tvätta händerna och stanna hemma om du har symptom.

Hur påverkas mitt planerade besök på Sophiahemmet under pandemin?

Till dig som är patient på Sophiahemmet är vårt viktigaste budskap att du i första hand ska ta hand om dig och din hälsa och följa de rekommendationer och riktlinjer som kommer från våra myndigheter. Har du luftvägsymptom och/eller feber, stanna hemma och sök vård om ditt tillstånd försämras. Om du inte har så svåra symptom att du behöver uppsöka sjukhus akut, bör du i första hand kontakta din vårdcentral. Tänk dock på att ringa 1177 vid minsta tvekan om vart du bör vända dig!

Är du fri från symptom från luftvägar och är feberfri men har andra medicinska besvär som gör att du har planerat att komma till oss, så är du lika välkommen som alltid. Bokade besök, behandlingar eller operationer genomförs som planerat om du inte har blivit kontaktad av din vårdgivare och fått besked om avbokning eller ombokning. Du måste dock avboka ditt planerade besök om du inte har möjlighet att komma. Kontakta alltid din vårdgivare direkt om du har frågor.

Hur arbetar vi på Sophiahemmet?

Sophiahemmet har samverkat nära med Region Stockholm för att bistå med kompetens som behövts på våra akutsjukhus. Många medarbetare från Sophiahemmet har tillfälligt hjälpt till i vården där det behövts som mest. Nu har de återgått till Sophiahemmet och en stor del av vår planerade vård har återupptagits. Kontakta din vårdgivare direkt om du har frågor.

I enlighet med regionens riktlinjer öppnar vårdavdelningen för besök men med följande begränsningar: Besökstiden är mellan kl 17.00-19.00, och max två personer till varje patient. Vårdavdelningen hålls fortsatt låst, och öppnas av personalen, detta för att inga obehöriga ska komma in på vårdavdelningen.

Vad gör Sophiahemmet för att kunna erbjuda ett säkert besök?

 • Medarbetare även med mycket lätta symptom är inte i tjänst
 • Vi har fokus på våra mycket strikta hygienregler
 • Vi undviker att ta våra patienter och varandra i hand
 • Vi uppmanar till noggrann handhygien
 • Vi har utökat städning och spritning av dörrhandtag etc samt utökat tillgången till handsprit på våra mottagningar
 • Vi kontrollerar temperaturen på de patienter som kommer till oss för bokade operationer
 • Vi vill erbjuda en säker väntrumsmiljö, med avstånd mellan stolarna och vi har tagit bort tidskrifterna i väntrummen för att minska smittspridning

Vad kan du göra?

 • Håll dig informerad om utvecklingen – 1177 Vårdguiden uppdaterar fortlöpande sin information, följ medias rapportering.
 • Håll en mycket god handhygien. Tvätta händerna frekvent med tvål och vatten i minst 30 sek, använd handsprit om tillgång till tvål och vatten är begränsad och undvik att beröra ansiktet i den mån det går.
 • Se våra filmer om hur du tvättar och spritar händerna här.
 • Gör en självskattning för att se om du kan egenvårda dig eller behöver kontakta vården här.
 • Om du ska besöka Sophiahemmet, ta dig hit på ett så ansvarsfullt sätt som möjligt och håll avstånd till andra.
 • Om du ska besöka Sophiahemmet rekommenderar vi dig att undvika att ta med dig närstående, anhörig eller annan stödperson så långt det är möjligt vid besök hos oss.
 • Om du kommer tidigt till ditt besök hos oss, vänta gärna utanför tills det är dags för ditt besök.

Om testning för pågående eller genomgången covid-19 infektion

Sophiahemmet följer noga rekommendationerna från våra myndigheter.
Regionen erbjuder testning för alla medborgare både för pågående misstänkt coronainfektion samt genomgången infektion, se 1177 Vårdgivarguiden.

Nationella allmänna råd och rekommendationer

Allmänna råd och rekommendationer för att minska smittspridning

Läs mer även på Folkhälsomyndighetens hemsida och Krisinformation.se