​Viktigt utreda misstänkt demens

Minnesproblem är ofta övergående men kan också vara första tecknet på en demenssjukdom. Därför är det viktigt att göra en minnesutredning. Det kom fram vid en föreläsning arrangerad för patienter på Äldremottagningen vid Husläkarmottagningen Sophiahemmet.

Demens är en kognitiv sjukdom som beror på en skada i hjärnan där nervceller förstörts. Den kan vara en följd av andra sjukdomar, som stroke, eller en sjukdom i sig, som vid Alzheimers sjukdom. Demens som uppkommer när man är äldre har oftast ingen direkt genetisk koppling.
Den allra vanligaste demenssjukdomen och den vi läser om på löpsedlarna är oftast Alzheimers sjukdom, medan mindre vanliga varianter av demenssjukdomar är Lewy body demens och frontallobsdemens.

–I början av en demenssjukdom kan en del personer vara medvetna om sitt problem. Något som kan vara särskilt svårt för högpresterande personer som är vana vid att sköta det mesta själva, förklarar Sophia Rudehill, överläkare vid Minnesmottagningen på Sabbatsbergsgeriatriken.

Hon var en av föreläsarna vid det seminarium som Äldremottagningen vid Husläkarmottagningen Sophiahemmet nyligen anordnade för patienter och anhöriga.

–Finns det misstanke om demenssjukdom är det viktigt att göra en utredning, fortsatte hon. Då får patienten först göra ett antal tester hos sin husläkare, för att sedan gå vidare till utvidgad utredning om det behövs.

Många kriterier
Det är flera kriterier som ska uppfyllas vid en demensdiagnos, till exempel försämrat minne och andra kognitiva svårigheter, som nedsatt orienteringsförmåga. Problemen ska heller inte kunna förklaras av något annat och ha funnits i minst sex månader.

–Antingen kan en anhörig hjälpa till eller så kan patienten själv be om att få göra en minnesutredning. Den är viktigt inte minst för att utesluta andra orsaker, men också för att få rätt stöd och hjälp och eventuellt en läkemedelsbehandling, påpekar Sophia Rudehill.

Det finns i dag inga läkemedel som kan bota sjukdomen, men de kan verka symptomlindrande och en del patienter blir hjälpta av antidepressiv medicin.

– Forskning visar att det är bra att göra saker som man tycker om för att hålla igång minnet. Det är också viktigt att försöka hålla sig frisk. Sociala och fysiska aktiviteter spelar stor roll och det som är bra för hjärtat är bra för hjärnan. Det kan man tänka på redan i medelåldern.

Förhållningssätt och bemötande
Respekt och artighet är ledord för Lotta Roupe, undersköterska och Silviasyster på Silviahemmet, och med lång erfarenhet att arbeta inom demenssjukvården.
Hon understryker att personer med demenssjukdom ska tas på allvar. De behöver stöd och förståelse från omgivningen och ska i möjligaste mån bemötas på ett sätt så att de slipper känna sig generade, dumma och bortgjorda.

– Försök att låta bli att bråka med personernas minne genom att ställa en massa frågor och påpeka fel. Om det inte är viktigt är det bättre att låta bli, annars blir det negativ uppmärksamhet, tipsade hon.

Hon säger också att det är viktigt att de anhöriga får stöd, till exempel genom på nätverksträffar som anordnas av bland andra Demensförbundet eller genom att få träffa en demenssköterska eller en anhörigkonsulent. Det kan också vara bra att påpeka för någon som är anhörig att det är tillåtet att tänka på sig själv, men att det är inte alltid är jobbigt att umgås med någon som är dement.

Utredningar varje vecka
Enligt Karin Kjellström Hedskog, läkare och ansvarig för Äldremottagningen, görs här uppskattningsvis någon minnesutredning varje vecka.

– Vi gör den basala minnesutredningen och vid behov skickar vi sedan vidare patienten för utvidgad minnesutredning, säger hon.

Äldremottagningen anordnar regelbundet seminarium inom olika ämnen. Karin Kjellström Hedskog tycker att det är värdefullt få träffa patienterna på det här sättet.

– Vi känner verkligen att vi får mycket uppskattning och våra arrangemang är välbesökta.

Kortfakta minnesutredningar:
Basal utredning via Husläkarmottagningen. Undersökning och samtal med patient och anhöriga. Görs för att utesluta annan orsak till kognitiva svårigheter, eventuellt ställa diagnos.
Utvidgad minnesutredning via minnesmottagning. Görs i oklara fall eller där det inte räcker med basal utredning för att ställa diagnos.

 

Text: Annika Tidehorn
Foto: Erik Cronberg