Adjungerade professorer till Sophiahemmet

Sophiahemmet Högskola knyter nu fyra framstående forskare och kliniker till verksamheten genom att för första gången någonsin adjungera fyra professorer – Gunnar Akner, Claes Hultling, Hanne Tønnesen  och Marie Wickman Chantereau.

– Vår vision är att vi ska vara en ledande akademisk högskola. Därför är jag otroligt stolt och glad att vi nu lyckats engagera personer som stärker högskolans verksamhet med viktig kompetens och som för oss närmare vårt mål, säger Sophiahemmet Högskolas rektor Johanna Adami.

De nytillträdda adjungerade professorerna kommer att verka inom högskolans forskningsområde Människan i sjukdom, vård och hälsa under minst fyra år. De rör sig inom den medicinska och hälsofrämjande vetenskapen och tanken är att de aktivt ska delta i högskolans verksamhet. Ett ömsesidigt utbyte där de bland annat kommer att undervisa och handleda studenter samt bedriva forskning och utvecklingsarbete.

– Dessa personer bidrar med spetskompetens och bred erfarenhet från både vård och forskning. De spelar en viktig roll för Sophiahemmet liksom för framtidens hälsa, säger Johanna Adami.

De adjungerade professorerna installeras i januari 2019 vid Sophiahemmet Högskolas traditionella examenshögtid i Blå Hallen i Stockholms stadshus.

Gunnar Akner – adjungerad professor i medicinsk vetenskap
Geriatriker på Äldremottagningen vid Husläkarmottagningen Sophiahemmet samt medicinskt ansvarig läkare vid Silver Life. Intresserar sig särskilt för integrerad hälsoanalys och evidensbaserad behandling, vård och omsorg över tid av enskilda äldre personer med komplexa hälsoproblem.

Claes Hultling – adjungerad professor i medicinsk vetenskap
Verksam som överläkare inom neurologi och rehabiliteringsmedicin samt VD och en av grundarna till Spinaliskliniken – en specialistklinik för personer med ryggmärgsskador. Har vigt sitt liv åt att främja forskning och behandlingsutveckling inom ryggmärgsskadeområdet – inte minst via sina egna erfarenheter som ryggmärgsskadad.

Hanne Tønnesen  – adjungerad professor i hälsofrämjande vetenskap
Professor, kirurg och överläkare på Beroendecentrum i Malmö och direktör för WHO-CC for Evidence-Based Health Promotion in Hospitals & Health Services (i Köpenhamn) och för WHO-CC for Implementation of Evidence-based Clinical Health Promotion (i Skåne). Internationell forskare inom kliniskt hälsofrämjande arbete för kirurgiska patienter och sårbara patientgrupper.

Marie Wickman Chantereau – adjungerad professor i medicinsk vetenskap
Chefläkare på Sophiahemmet med övergripande ansvar vad gäller medicinsk kvalitet och patientsäkerhet. Har en bakgrund med en rad ledande befattningar inom svensk sjukvård och är specialiserad inom plastikkirurgi. Intresserar sig särskilt för patientnära forskning inom bröstrekonstruktion efter cancervård och riskreducerande kirurgi, mikrokirurgi och brännskadevård.