Äldreboende på nytt sätt

Möjligheten att kunna åldras med glädjen och tryggheten i behåll utan att vara ensam, har lett till att Sophiahemmet går in i ett partnerskap med Silver Life. Tillsammans har de tagit fram ett boendekoncept som ska ge äldre tillgång till aktiviteter och kontinuitet i vården.

För att På bästa sätt ta hand om de äldre byggs nu två helt nya äldreboenden av Silver Life som kommer att innehålla tre olika sorters boendeformer. Grundtanken är att hitta en boendekedja som hänger ihop bättre än de gör i dag med senior-, trygghets- och vårdboende.

– I dag finns det ingen som har alla tre i samma paket. Vår tanke är att man inte ska behöva flytta när man är äldre, då flytten i sig är en risk, säger Silver Lifes vd Mats Sundbom.

Två Silverlifeboenden är nu på gång. I Nacka kommer de boende att se ut över Baggensfjärden från gemensamhetslokalerna i en vacker sekelskiftesbyggnad i skärgårdsmiljö. I de nybyggda lägenheterna i centrala Upplands Väsby kommer alla ha sin egen balkong

Livskvalitet med aktivt liv
Det är inte bara omgivningen som har betydelse för livskvaliteten, utan medarbetarna ska också bidra till möjligheten att fortsätta leva ett aktivt liv.

– Livet i sig är viktigare än bostaden, säger Mats Sundbom. Den största problematiken i dagens äldrevård är ensamheten. Det ska vara komfortabelt och tryggt men också roligt på Silver Life. Ensamheten måste bort. Man ska inte behöva vara rädd för att bli gammal.

Samarbetet med Sophiahemmet föll sig naturligt, enligt Mats Sundom, då det finns ett befintligt vårdutbud och en vilja att sammansvetsa och skräddarsy all kompetens utifrån den äldres behov. Sophiahemmets vd Peter Seger håller med.

– Vi har ett vårdutbud som passar Silver Lifekonceptet. På plats kommer det finnas personal som känner de boende, som kan hjälpa dem och stötta i ofta långa processer när man blir riktigt sjuk. Ingen ska behöva ”vara frisk för att vara sjuk” och ansvaret ska inte ligga enbart på de anhöriga, säger han.

Smart teknik
De boende kommer även att få stöd av ny teknik. Det kan handla om de smarta armband som redan finns, som larmar när en person faller men som kan användas till så mycket mer. Det går till exempel att via gps hitta dementa personer som gått vilse.

Både Peter Seger och Mats Sundbom säger att man inte får bli för ivrig och tanklöst botanisera i utbudet av ny teknik. I stället gäller det att eftertänksamt skapa nya lösningar som verkligen gynnar de äldre. Alla olika slags stöd kommer finnas där från den dag de flyttar in till den dag de närmar sig livets slutskede.

– För Sophiahemmet var samarbetet med Silver Life attraktivt. När patienterna blir äldre och multisjuka ska vi kunna svara på frågan om hur man tar hand om dem på bästa sätt, säger Peter Seger.

Faktaruta:
Två boenden byggs i Nacka och i Upplands Väsby
Inflyttning i Nacka beräknas till våren 2019 och i Upplands Väsby till våren 2020.
136 lägenheter i Nacka, med restaurang, bemannad lounge, gym och spa, samt ett vårdboende med 54 platser
Ca 100 lägenheter i Upplands Väsby, som erbjuder restaurang och bemannad lounge, gym med bastu, samt ett vårdboende med 54 platser.
I ett senare skede etablerar Silver Life sig i Näsby Park i Täby samt på Lidingö, Foresta.

Text och foto: Ann Svensson