Äldremottagning i framkant

Äldremottagningen vid Sophiahemmets Husläkarmottagning ligger i primärvårdens framkant. Det anser utredarna Göran Stiernstedt och Anna Nergårdh efter besök på Sophiahemmet då primärvårdens utmaningar diskuterades.

– Det är alltid intressant att ta del av goda exempel och Äldremottagningen är definitivt ett sådant. Detta eftersom man så tydligt har utvecklat verksamheten utifrån patientens specifika behov, säger Anna Nergårdh, tidigare chefläkare på Stockholms läns landsting och ny särskild utredare med fokus på primärvården.

Vid hennes och utredaren Göran Stiernstedts möte med styrgruppen för Husläkarmottagningens Äldremottagning talade de med läkare och sjuksköterskor om förutsättningarna i dagens och morgondagens primärvård. I Anna Nergårdhs uppdrag ingår nämligen att upprätta en nationell plan där primärvården är utgångspunkten för en ökad närhet till patienten.

– Det är alltid jätteintressant att göra studiebesök och eftersom vi hört väldigt mycket gott om Sophiahemmets Äldremottagning var det naturligt att åka hit när vi blev inbjudna, säger Anna Nergårdh.

Ett lärande i organisationen
Äldremottagningen har med en anställd geriatriker en särställning i sitt sätt att jobba. Mottagningen fokuserar på att ta hand om gruppen sköra, multisjuka patienter över 75 år.

– En stor fördel är teamarbetet där distriktssköterska och geriatriker arbetar tätt samman med Husläkarmottagningen. På så sätt bygger man också in ett lärande i organisationen med ett utbyte mellan olika kompetenser, säger Anna Nergårdh.

Det är ett bra sätt att arbeta, tycker hon, eftersom interprofessionellt arbete leder till nöjda medarbetare.

– Det bästa kvittot är när man känner att de trivs med sitt jobb och det är tydligt här, säger Anna Nergårdh.


Stiernstedt en inspirationskälla

Göran Stiernstedt har i sin statliga utredning ”Effektiv vård”, bland annat föreslagit att primärvården delas in i två organisatoriskt olika delar: en allmän som motsvarar den nuvarande och en riktad som fullgör primärvården för äldre, sköra patienter med omfattande vårdbehov. Att Husläkarmottagningen specialiserat sig genom en särskild Äldremottagning bygger direkt på Göran Stiernstedts tankegångar.

– Hans utredning har varit en inspirationskälla för oss, säger Hilmar Gerber, verksamhetschef för Husläkarmottagningen.

Han upplever att de båda utredarna ser Sophiahemmets satsning på specialiserad äldrevård i denna form som unik inom primärvården.

– Göran Stiernstedt uttryckte att vi breddat vår kompetens och skapat en säkrare och tillgänglig vård för de sköraste av alla patienter tack vare att en geriatriker integrerats i Husläkarmottagningen, säger Hilmar Gerber.

Enligt honom ska onödiga inläggningar undvikas och antalet besök på akuten för denna grupp minskas. Han förklarar att det finns som ett dike mellan kommunal omsorg och landstingens vårdansvar som inte är till fördel för våra mest sjuka äldre och sköra patienter, de hamnar mellan stolarna.

– Om det går att överbrygga det här diket vore det en stor vinst för både individen och samhället i stort, säger Hilmar Gerber.

Goda förutsättningar
Äldremottagningen öppnade för ett år sedan och om ytterligare två är det dags för slutlig utvärdering av projektet.

– Vi gör allt vi kan för att visa att vårt koncept håller. Nu är det upp till de ansvariga att hjälpa oss att överföra denna viktiga verksamhet från projekt till etablerad arbetsform. Om Anna Nergårdh lyckas med sitt uppdrag att föra över resurser till primärvården finns det goda förutsättningar att fortsätta utveckla vårt arbetssätt, säger Hilmar Gerber hoppfullt.

Text: Chi An Gramfors Englund/Pia Hellsing