Alternativa vägar för Sophiahemmet när Landstingsuppdrag upphör

Lördagen den 1 april påbörjades en ny era i Sophiahemmets drygt hundraåriga historia. Landstingsuppdrag motsvarande 40 miljoner kronor försvinner och 36 personer har fått lämna sina jobb. Patienterna drabbas trots detta marginellt och förändringen möjliggör en helt ny utveckling för sjukhuset.

– Det känns oerhört tråkigt att inte kunna erbjuda patienterna en komplett vårdkedja inom ramen för det offentliga finansieringssystemet och det är väldigt jobbigt att tvingas säga upp medarbetare som utför ett fantastiskt arbete. Men vår ambition är att fortsätta att växa och locka till oss nya patienter och nya finansieringsmöjligheter. Vi hoppas att det ger oss möjlighet att erbjuda våra duktiga medarbetare en möjlighet att åter arbeta för oss, säger Peter Seger, vd för Sophiahemmet.

För patienternas del innebär upphörda landstingsuppdrag trots allt inga större förändringar. Detta då huvuddelen av öppenvården på Sophiahemmet sker genom entreprenörer som har egna vårdavtal med Stockholms Läns Landsting eller genom andra avtal som inte berörs. Det är bara landstingsfinansierade operationer inom ortopedi, gynekologi, allmän kirurgi och urologi som upphör och personalminskningen är en direkt följd av detta.

Patienterna drabbas endast av det faktum att landstinget valt att köpa dessa operationer från andra vårdgivare och kan vid behov av operation vända sig till dessa vårdgivare. Eftersom vårdköerna i regel är långa kan Sophiahemmet fortfarande erbjuda dessa operationer, då till egen finansiering eller genom eventuell försäkring som vissa arbetsgivare har för sina anställda.

Bland de nya satsningar som Sophiahemmet nu gör finns nyinflyttade Capio Artro Clinic AB som utvecklar ett forskningsbaserat idrottsmedicinskt centrum. Dessutom bygger sjukhuset just nu ett nytt hus som kommer att inrymma utbildnings- och konferenssalar samt en helt ny modern operationsavdelning. Dessutom ser sjukhuset också en ökande efterfrågan på den privat finansierade vården.

– Vår starka bas i omvårdnadskompetensen, kombinerat med forsknings- och utvecklingssatsningar, ger oss en unik position att arbeta vidare från, säger vd Peter Seger. Vi är fulla av tillförsikt inför framtiden och räknar med att fortsätta leverera vård med högsta kvalitet.

Sophiahemmet AB är ett icke vinstutdelande bolag och ett av Sveriges ledande privatsjukhus för specialistvård och särklassig omvårdnad. Sjukhuset grundades 1889 av drottning Sophia. Det var också här som en av Sveriges första utbildningar av sjuksköterskor startade och än i dag finns högskoleutbildning för sjuksköterskor på Sophiahemmet. I de vackra, historiska byggnaderna bedrivs högklassig sjukvård med hjälp av flera av Sveriges ledande specialister och tekniskt avancerad utrustning.

För ytterligare information, vänligen kontakta: Peter Seger, vd Sophiahemmet AB, telefon 08-406 20 10, 0703-620628 alternativt peter.seger@sophiahemmet.se