Anette vill påverka vården

Anette Natanaelsson är kund på Hälsocentralen Sophiahemmet sedan åtta år och en av patienterna som svarat på den nya digitala patientenkäten. För henne är det ett sätt att kunna delta i utvecklandet av vården.

– Det är alltid viktigt att kunna återkoppla till vården. Det är ju mitt sätt som patient att kunna påverka och komma med idéer till förbättring, säger hon.

Med det nya digitala verktyget, KeyForCare, har insamlingen och redovisningen av enkätsvaren förenklats betydligt. Patienterna kan lämna sina svar antingen direkt på surfplattor som finns uppställda på vissa mottagningar eller via länk som skickas i ett sms. Det sker efter att patienten registrerat sitt mobilnummer på mottagningens surfplatta eller scannat en så kallad ”QR-kod”.

Olika frågor
Frågorna Anette Natanaelsson svarade på efter sitt vårdbesök gällde sådant som bemötande, tillgänglighet, information och delaktighet. Hon kunde också lämna förslag till förbättringar och berätta vad hon var mest respektive minst nöjd med vid sitt besök.

Svaren sammanställs sedan i veckorapporter som automatiskt skickas via mail till cheferna för de olika verksamheterna. De delar i sin tur med sig av svaren till medarbetarna och tillsammans tar de med patienternas synpunkter i förbättringsarbetet.

Text och foto: Pia Hultkrantz

Länkar