Anna Nager, läkare på Husläkarmottagningen: Utmattningssyndrom är inte depression

– Det är viktigt att skilja på utmattningssyndrom och depression, säger Anna Nager, specialist i allmänmedicin på Husläkarmottagningen Sophiahemmet och forskare vid Karolinska institutet. Eftersom vi i primärvården ofta möter både patienter med stressrelaterade problem och depression är det viktigt att vi ställer rätt diagnos.

– Både utmattningssyndrom och depression kan ge liknande symptom i början; ångest, nedstämdhet, trötthet, sömnproblem, förklarar hon. Men vid utmattningssyndrom klingar ångest och nedstämdhet av, medan minnesproblem och trötthet kan hålla i sig över lång tid. Depression och utmattningssyndrom bör antagligen behandlas på olika sätt.

– Vid depression har man visat i vetenskapliga studier att KBT och antidepressiv medicinering har god effekt, men än så länge saknas dock riktigt bra behandlingsstudier på utmattningssyndrom. Man kan prova olika behandlingar vid utmattningssyndrom, bland annat vardagsrevidering av stressfaktorer, mindfulness och basal kroppskännedom.

– Det viktiga för primärvården är att identifiera patienter som har en hög stressnivå och därför riskerar att få utmattningssyndrom. Kan vi hjälpa dessa patienter så att de inte får utmattningssyndrom är mycket vunnet.

Anna Nager poängterar också vikten av noggrann utredning av patienterna, för att säkerställa att besvären inte orsakas av någon kroppslig sjukdom, eller av andra psykiatriska sjukdomar.