Annika Strandhäll om Sophiahemmet: “Ni är unika”

Sophiahemmet har en stark kvalitetsstämpel och ett förtroendekapital som verksamheterna förtjänar. Ungefär så kan man sammanfatta socialminister Annika Strandhälls intryck vid ett besök på Sophiahemmet.

– Sophiahemmet är helt klart en viktig aktör och unikt på det sättet verksamheten drivs med högskola, sjukhus och forskning. Sjukhuset har en speciell ställning även historiskt i Sverige, säger Annika Strandhäll efter sitt besök på Sophiahemmet.

Hennes intryck var väldigt positivt.

– Det bekräftas bland annat av att Sophiahemmet är en attraktiv arbetsgivare som uppmuntrar kreativitet och innovation hos medarbetare, håller ned sjuktalen, tillvaratar personalens kunskap och engagemang och har korta beslutsvägar samtidigt som man erbjuder hög kvalitet, säger Annika Strandhäll.

Vill ta död på myten
Under besöket fick hon lära mer om den mångfasetterade verksamheten vid Sophiahemmet där uppåt 90 procent av all sjukvårdsverksamhet är landstingsfinansierad.

– För oss är det viktigt att ta död på myten om att vi är ett privat sjukhus som bara är till för några få. Att vi bidrar och gör en insats för hälso- och sjukvården och att vi är en samlad aktör att räkna med, inte minst i Stockholmsområdet, säger Sophiahemmets vd Peter Seger.

Han säger att det är ett erkännande för Sophiahemmets verksamheter att ministrar tar sig tid att komma på besök. Det är också ett viktigt tillfälle att kunna visa upp vad som sker på området i form av sjukvård, forskning och utbildning – allt under i stort sett ett och samma tak, något som är unikt i Sverige.

Imponerad av Äldremottagningen
Vid Strandhälls besök gavs en presentation av verksamheten men hon gjorde också ett studiebesök på Äldremottagningen som är en del av Husläkarmottagningen Sophiahemmet. Här får äldre, sköra patienteren anpassad vård enligt ett helt nytt koncept som rimmar väl med den nya hälso- och sjukvårdslagstiftningen, där utgångspunkten är att vården ska organiseras så nära medborgarna som möjligt.

– Äldremottagningens verksamhet var ”spot on” med en god och nära vård med största kontinuitet och trygghet för äldre. Det är ju något av de största utmaningarna inom hälso- och sjukvården och jätteroligt att en idé, tanke och vision fått förverkligas, säger hon.

Vid besöket diskuterades även Sophiahemmets nya satsning på snabb rehabilitering vid psykisk ohälsa och den skräddarsydda introduktionsutbildningen för nyanlända läkare. Annika Strandhäll fick även pröva på att göra en videokonsultation – en besöksform som blir alltmer vanlig på Sophiahemmets husläkarmottagning.

– För att kunna göra den här typen av unika satsningar som Äldremottagningen och Introduktionsutbildningen för nyanlända läkare måste vi vara vinstdrivande över tid. Först då kan vi satsa på initiativ som vi tror på och som kan göra skillnad för såväl enskilda individer som för hela vårdsverige, avslutar Peter Seger.

Text och foto: Pia Hellsing