Bättre behandlingsformer för Parkinsonpatienter

Nya och bättre behandlingsformer gör att de flesta som drabbas av Parkinsons sjukdom kan leva utan svåra besvär i många år.

De flesta som hör ordet parkinson tänker på en äldre person som skakar kraftigt eller som är stel och rör sig långsamt. Så kan sjukdomen yttra sig, men den har många fler ansikten.

Under de senaste åren har läkarna i allt högre grad uppmärksammat sjukdomens icke-motoriska symtom som förlorat luktsinne, sömnsvårigheter, värk med mera. Men alla symtom drabbar inte alla och exakt vilka symtom som en patient kommer att få kämpa med går inte att förutsäga.

– Det är de klassiska motoriska symtomen skakningar, långsamhet och stelhet som oftast har fått våra patienter att ta kontakt med vården. Det är problem som vi blir allt bättre på att behandla, berättar Christian Carlström, läkare och specialist i neurologi på Neurology Clinic vid Sophiahemmet.

De som får en parkinsondiagnos i dag har stora chanser att kunna fortsätta leva i stort sett som tidigare under fem till tio år. Därefter brukar problemen öka och bli mer komplexa.

– Vi har numera tillgång till betydligt mer avancerade behandlingsformer jämfört med tidigare, vilket gör att vi kan förlänga tiden som patienterna klarar av sitt vardagsliv utan stora besvär. Hur länge kan vi inte säga på förhand eftersom sjukdomsförloppet varierar så mycket från person till person.

Två av de nya behandlingsformerna bygger på att medicin pumpas in i kroppen i jämn takt i stället för att patienten får samma medicin i tablettform.

– Pumpen bidrar till att doseringen blir mer exakt, vilket gör att patienten mår betydligt bättre.

Neurology Clinic har sedan en tid möjlighet att ordinera en pump som går under namnet Duodopa.

– Det var tidigare bara något som de stora universitetssjukhusen kunde göra men nu när vi kan hjälpa dem här går det betydligt snabbare att få kvalificerad hjälp.