Efter hackerattacken: Sophiahemmet informerar samtliga berörda

Sophiahemmet kommer att kontakta samtliga personer vars personuppgifter figurerar i det material som hackarna kommit över. Sophiahemmet har sedan hackerattacken i februari bedrivit it-säkerhetsutredningar parallellt med polisens brottsutredning. En av dessa utredningar har nu klarlagt vilka personuppgifter som finns i de stulna filerna som alla är av administrativ art. Sophiahemmet har tidigare informerat de personer vars uppgifter gick att identifiera i ett tidigt skede efter attacken.
– Vi informerar nu personligen samtliga berörda. Vi beklagar djupt det besvär det kan innebära för personer vars uppgifter stulits från oss i hackerattacken i februari, säger Peter Seger, VD Sophiahemmet.

Det var i slutet av februari som Sophiahemmet drabbades av en hackerattack där filer av administrativ art stals. Inga journalsystem påverkades av attacken. I det stulna materialet fanns däremot personuppgifter, företrädesvis personnummer. I vissa fall kopplat till diagnoskoder eller diagnoser.

– Vi har valt att, via Kivra, personligen meddela samtliga personer vars personuppgifter finns med i det stulna materialet. Det är information vi bara ger den det berör. Det stulna materialet är administrativa filer. Det är inga journalsystem som påverkats av attacken, säger Peter Seger, VD, Sophiahemmet.

Sophiahemmet övergick till helt nya it-miljöer direkt efter att attacken upptäcktes. Sophiahemmet har inte, och kommer inte att betala den lösensumma som hackarna begärde. Sedan attacken har Sophiahemmet bedrivit it-säkerhetsutredningar parallellt med polisens brottsutredning. Detta har bland annat resulterat i att Sophiahemmet nu vet vilka filer som stulits, men utredningsarbete pågår fortsatt.

Meddelande kommer i dagarna att börja sändas ut via Kivra till berörda personer.