En strålande framgång

Strålkniven är en svensk uppfinning. Mer än en miljon patienter världen över har behandlats med tekniken, som gör det möjligt att till exempel operera hjärntumörer utan att skallen behöver öppnas. Den första behandlingen genomfördes för 50 år sedan – på Sophiahemmet.

Professor Lars Leksell var inte ”bara” en framstående neurokirurg. Han var också uppfinnare och en outtröttlig perfektionist med ett passionerat intresse för stereotaxi – det vill säga användningen av tredimensionella koordinatpunkter för att exakt kunna kartlägga strukturer inne i kroppen. Till exempel inne i hjärnan.

Stereotaxi och strålteknik
Under 1940- och 50-talen började Lars Leksell, som då var verksam på Karolinska sjukhuset, arbetet med att para ihop stereotaxi med strålteknik.

Att behandla cancer och vissa andra sjukdomar med strålning var i sig inget nytt, det hade man gjort sedan slutet av 1800-talet. Men behandlingen hade skett utan särskilt stor precision, vilket var problematiskt eftersom även den friska vävnad som omgav till exempel en tumör påverkades av strålningen. Det var här Lars Leksell förde in stereotaxin i bilden. Genom att kombinera stereotaktiska metoder med strålterapi blev det möjligt att med stor precision behandla cancer och ett antal andra hjärnsjukdomar utan att skada frisk vävnad – och utan att behöva öppna skallen. Strålkirurgin var född.

Tillsammans med Börje Larsson, professor i strålningsbiologi vid Uppsala universitet, fortsatte Lars Leksell att utveckla tekniken och konstruerade den första strålkniven. Eller gammakniven, som de kallade den eftersom det är så kallad gammastrålning som används.

Efter åratal av forskningsarbete och olika försök var det så dags att för första gången använda strålkniven kliniskt. Lars Leksell samarbetade med Sophiahemmets röntgenklinik där en strålkniv hade installerats, och den 27:e januari 1968 genomförde han och hans team en operation av en person med hjärntumör.

Historisk operation
Operationen var lyckad – och historisk. 50 år senare är det bolag Lars Leksell så småningom startade, Elekta, ett mycket framgångsrikt globalt företag. 330 gammaknivar finns på sjukhus i 54 länder och varje år utförs ungefär 80 000 operationer med dem. Sedan 1968 har mer än en miljon patienter behandlats.

I dag finns ingen strålkniv kvar på Sophiahemmet. Men det var här allt började.

Text: Martin Engqvist