Fokus på korsband

Per-Mats Janarv, docent och överläkare vid Capio Artro Clinic, har tilldelats 200 000 kronor i verksamhetsanslag för forskningsprojekten om främre korsbandsskador.

Bara i Sverige opereras drygt 3 500 personer för skador i främre korsbandet, störst i landet på den typen av operationer är Capio Artro Clinic. Det gör att det finns en stor kunskapsbank att ösa ur när Per-Mats Janarv och hans kollegor forskar om korsbandsskador.

Deras forskning handlar bland annat om komplikationer vid främre korsbandsskador, något som ofta drabbar unga och aktiva människor.

– Vi kartlägger hur många som drabbas av blodproppar och infektioner efter en korsbandsoperation, och försöker ta reda på vilka faktorer som eventuellt skulle kunna orsaka komplikationerna, säger Per-Mats Janarv. Vår förhoppning är att projektet ska leda till minskade komplikationer och förbättrade rutiner.

Nästan hälften av alla barn som opereras för främre korsbandsskador i Sverige gör det vid Capio Artro Clinic. Per-Mats Janarv och hans kollegor kommer nu att utvärdera Artroklinikens vårdprogram och kirurgiska teknik.

– Resultaten kommer att leda till förbättrade behandlingsmetoder, säger han och fortsätter:

– Vi kommer också att göra en unik 30-års-uppföljning av korsbandsopererade patienter för att ta reda på hur deras livskvaliltet ser ut.

I ytterligare ett forskningsprojekt studeras hur ultraljudsundersökning av muskler, senor och leder kan effektivisera och förbättra vården. Här vill man också undersöka samarbetet mellan ultraljudsspecialist, ortoped och fysioterapeut organiseras så att vården blir effektiv och patienterna får korta väntetider.

Nästan tre stipendiemiljoner utdelade

Sophiahemmet, ideell förening delade ut nästan tre miljoner kronor i forskningsstipendium fördelade på 45 stipendier och 11 verksamhetsanslag. Utdelningen skedde i samband med Högtidsföreläsningen som i år hölls av professor Johanna Adami, nytillträdd rektor vid Sophiahemmet Högskola.

Fler som tilldelades forskningsstipendium:

Hanna Ulfsdottir, doktorand vid Sophiahemmet Högskola för projektet Föda barn i vatten.
Magnus Bäcklund, överläkare vid Christinakliniken för projekten Diagnostik av bröstcancer samt Diagnostik av bröstcancer hos män.
Mattias Jangard, läkare vid Öron- näsa-halskliniken för projektet Biobank tillsammans med Forskningslaboratoriet.

Det totala stipendiebeloppet fastställs av Sophiahemmet, ideell förening. En extern expertgrupp rankar de inkomna stipendieansökningarna. Forskningsutskottet föreslår därefter en fördelning av forskningsanslag och sedan fattar
styrelsen ett slutgiltigt beslut.

Text: Inger Sundelin