“Förslaget riskerar att helt radera privata vårdgivare i svensk sjukvård”

–Om utredningens förslag genomförs skulle det få orimliga effekter, säger Sophiahemmets vd Peter Seger. Det föreslagna vinsttaket är i praktiken ett vinststopp, och skulle leda till att många verksamheter måste läggas ner.

När mellan 20 och 60 procent av vård och omsorg i de berörda branscherna bedrivs av privata aktörer skulle kommuner och landsting inte klara av att utföra vården om de privata aktörerna försvinner. Det skulle bli kaos, menar han.

–Det skulle drabba patienterna, personalen och hela det svenska välfärdssystemet genom stigande kostnader och ändlösa vårdköer.

I dag lämnar Sophiahemmet in sitt remissvar på Välfärdsutredningens delbetänkande ”Ordning och reda i välfärden”. Ett svar som helt underkänner utredningens förslag.

– Förslaget genomsyras av en total brist på förståelse för hur företagande fungerar, fortsätter Peter Seger. Ta bara resonemanget om att det skulle vara bättre att ”göra av med pengarna” varje år istället för att bygga upp kapital för framtida investeringar, utökad verksamhet och en buffert för ekonomiska svängningar.

–Hela förslaget bygger på felaktiga uppfattningar om att vinst skulle gå ut över kvalitet. Men de utredningar som finns visar att det inte stämmer. Privat driven vård håller minst lika hög kvalitet, i många fall till och med högre än offentligt driven vård och nästan alltid till lägre kostnad för samhället, säger Peter Seger. Sophiahemmet är ett tydligt bevis på att privata aktörer som verkar tillsammans med det offentliga kan bidra till utveckling, innovation, tillgänglighet och hög kvalitet.

Länk till remissvaret

Kontakt: Peter Seger, vd Sophiahemmet
peter.seger@sophiahemmet.se
08-406 20 10

Länkar