Hackerattacken mot Sophiahemmet orsakad av ”ransomware”

Analysarbetet av hackerattacken mot Sophiahemmet visar att en skadlig programvara, ”ransomware”, har använts i attacken. Hittills finns inga tecken på att patientdata eller andra känsliga personuppgifter har läckt ut.

Trots att det med största sannolikhet inte har läckt ut några känsliga uppgifter kommer Sophiahemmet göra en anmälan till Integritetsskyddsmyndigheten innan dagens slut. En anmälan till Inspektionen för vård och omsorg planeras. Sophiahemmet och Region Stockholm har ett nära samarbete och regionen har ställt sina IT-säkerhetsexperter till förfogande.

För att minska risken att skada andra vårdgivares IT-system, stängdes Sophiahemmet av från regionens system under natten till onsdag. Just nu samverkar Sophiahemmet och Region Stockholm för att på säkert sätt kunna ansluta vårdgivarna till relevanta system igen. Sophiahemmet har anlitat ett externt oberoende IT-säkerhetsföretag i arbetet med att utreda skadan.

Tidigt på morgonen tisdagen den 27 februari upptäcktes att Sophiahemmet drabbats av en så kallad hackerattack. Telefonin slogs ut och alla datorer stängdes snabbt av. De inövade beredskapsrutinerna aktiverades så att planerad vård kunde bedrivas.

En polisanmälan upprättades redan under tisdagen.
Inga hot eller andra onormala kontakter har riktats mot Sophiahemmet.