Här lever värdegrunden

På senare år har var och varannan organisation skapat värdegrundsdokument – som alltför ofta hamnat i en pärm och glömts bort. Men inte på Sophiahemmet Sjukhus. Här är värdegrunden högst levande. Så är den också formulerad av de anställda själva.

Under 1990-talet dök ett nytt begrepp upp inom svenska företag och organisationer: värdegrund, en kortfattad sammanställning över en verksamhets etiska grundvalar. Skolväsendet var först ut och numera är värdegrunden närmast en självklarhet för företag och organisationer. Så även på Sophiahemmet Sjukhus, som arbetat med värdegrunden sedan 2005.

– Det var inte så att vi saknade värderingar innan dess, snarare fanns det en avsaknad av tydliga och lätt kommunicerbara värdeord som alla kan ta med sig i det dagliga arbetet, förklarar Sophiahemmets vd Peter Seger.

För att värdegrunden skulle bli ett användbart redskap i vardagen valde ledningen att involvera medarbetarna i projektet. Under ledning av professor Kjell Kallenberg samlades anställda från alla delar av verksamheten för att skapa manifestet.

–Vi började bokstavligen med ett vitt papper. Alla deltagare fick skriva ned ord som de ansåg karakteriserade Sophiahemmet och vad vi står för. Sedan sorterades, diskuterades och värderades de hundratals ord som kom fram i det arbetet, säger Peter Seger

Efter många möten enades gruppen om fyra värdeord som bas: professionalism, engagemang, tillgänglighet och tradition.

Att de anställda själva sammanfattat värdegrunden är sannolikt också anledningen till att dokumentet verkligen blev det som var tanken: en checklista för värderingar, bemötande och inställning.

– Det är inte en skrivbordsprodukt, utan något som har vuxit fram i en process och blivit inarbetat i verksamheten. Det är vår etiska, moraliska och i viss mån affärsmässiga kompass. Sophiahemmet är ju lite som NK. Vi inhyser väsensskilda verksamheter men arbetar under samma paraply och då är värdegrunden ovärderlig, menar Gunnar Nyberg, neurokirurg.

Diana Nyström, som började som sjuksköterska på vårdavdelningen första mars, tycker att värdegrunden är så självklar att den sitter i ryggraden:

– Den finns naturligt i alla oss som jobbar här. Många kan tycka att en värdegrund bara är en massa ord, men de betyder verkligen något för oss på sjukhuset.

Diana, som började sin yrkeskarriär på Sophiahemmet, har tillbringat de senaste sju åren i Kina och just återvänt till Sverige. Och hon ser att Sophiahemmet utvecklats i linje med värdegrunden i flera frågor under de år hon varit borta.

– Bland annat har miljöarbetet utvecklats sedan jag jobbade här senast. I samband med provtagning är det numera mängder med saker som ska sopsorteras. Det om något är väl ett tecken på att vi utvecklar verksamheten i takt med tiden!

Gunnar Nyberg, som har varit knuten till Sophiahemmet Sjukhus sedan 1985, har också noterat förändringar som kan härledas till värdegrunden.

–Tillgänglighetsfrågan har blivit allt hetare med åren. Patienterna vill ha snabb hjälp och vill inte behöva vänta i minuter i en växel och i veckor på en läkartid. Det är något vi ständigt måste tänka på och förbättra. Numera har jag avsatt en halvdag per vecka för telefontider.

En som brinner för värdegrunden är den nytillträdde chefen för husläkarmottagningen, Hilmar Gerber.

– När jag kom till Sophiahemmet hade jag jobbat inom primärvården sedan 1998. Först inom landstinget, där vi inte hade någon värdegrund alls och sedan Scania, vars värdegrund var väldigt tydlig. Det var en enorm skillnad! Jag vet vilken betydelse en värdegrund har för ett företag, både för hur man visar sig mot omvärlden och inom företaget. Vår värdegrund är inte en fernissa, den är verkligen ett redskap för att göra oss bättre. Den hjälper oss framåt och visar att vi alla ska åt samma håll.

Redan under sin första arbetsplatsträff tog Hilmar Gerber upp värdegrunden och han kommer även att använda sig av den i individuella samtal och lönesamtal.

– Den är ju ett commitment. När vi alla tog anställning här skrev vi i princip också på ett avtal om att leva upp till värdegrunden.

På ekonomiavdelningen har man gjort sin egen handfasta tolkning av värdegrunden i form av en skylt med textrader som ”Vi är trevliga”, ”Vi återkopplar”, ”Vi kan det vi gör”.

– Det är en bra påminnelse om hur vi är och ska vara, både för oss som jobbar här och för dem som kommer hit, menar Mikael Sandberg som arbetar som ekonom, vilket bland annat innefattar fakturering och bokföring, och fortsätter:

– Det har hänt att skylten har underlättat för mig i möten med någon som inte är så nöjd. Om man själv är trevlig så slutar det oftast med att den personen blir omvänd.

Tradition, engagemang, empati och framför allt professionalism är de ord som spontant dyker upp på frågan om vad som engagerar mest av värdegrundens delar.

– De flesta patienter kan inte bedöma den operationstekniska kvaliteten på en operation, men alla kan bedöma bemötande och engagemang, och det är ju en del av professionalism, säger Gunnar Nyberg.

–Vi är superduktiga på professionalism. Det ser vi i enkäterna som våra patienter fyller i. De är väldigt nöjda. Det skulle de ju inte vara om vi inte följde vår värdegrund, menar Diana Nyström, sjuksköterska.

Text: Christina Bild
Foto: Samuel Unéus

Länkar