Husläkarmottagningen Sophiahemmet är först med kvalitetsdeklaration

Fram till nu har det inte funnits någon gemensam modell för offentliga och privata verksamheter inom vård och omsorg att redovisa hur man arbetar med kvalitet. Därför har branschorganisationen Vårdföretagarna tagit fram en kvalitetsdeklaration, där medlemsföretagen på ett tydligt och strukturerat sätt beskriver sitt kvalitetsarbete.

Först ut att kvalitetsdeklarera verksamheten är Husläkarmottagningen Sophiahemmet i Stockholm. På Husläkarmottagningens hemsida finns information om hur man till exempel arbetar med kvalitetssäkring, avvikelserapportering och miljö. Där redovisas även de nationella kvalitetsregister som mottagningen deltar i, där finns också en länk vidare till registret.

Syftet med kvalitetsdeklarationen är att göra det enklare för patienter att jämföra och välja vårdgivare. Förhoppningen är att det här sättet att redovisa ska bli en norm för hela branschen.

– Vi är stolta och glada över att vi är först i Sverige med att lägga upp denna Kvalitetsdeklaration på vår hemsida. Detta förpliktigar att hela tiden sträva efter att förbättra verksamheten så resultaten blir så positiva som möjligt för våra patienter, säger Hilmar Gerber, specialist i allmänmedicin och verksamhetschef för Husläkarmottagningen Sophiahemmet.

Länkar