Invigning idag!

Nytt operations- och utbildningshus på Sophiahemmet

Sophiahemmet har byggt en helt ny, topputrustad byggnad med sju operationssalar, utbildningslokaler för högskolan samt rehabiliterings- och forskningslokaler. Idag, den 5 september 2007, invigs det nya huset av Hennes Majestät Drottning Silvia.

Investeringen, som uppgår till cirka 240 mkr, ger Sophiahemmet de resurser som behövs för att utöka verksamheten, både när det gäller sjukvård och utbildning. Totalt ökar Sophiahemmets yta med 8.000 kvm till 28.000 kvm.

“Med nya lokaler, utrustade med den senaste tekniken, kan vi fortsätta att bedriva den vård, forskning och utbildning som positionerar oss i toppen. Vi kommer dessutom att kunna ta emot betydligt fler patienter och studenter än tidigare”, säger Per Lundberg, ordförande för Sophiahemmet, ideell förening.

Sophiahemmet
Vid Sophiahemmet bedrivs specialistvård och förstklassig sjukhusvård sida vid sida med modern högskoleutbildning och forskning. Sjukhuset har hög kompetens och modern teknik där cirka 200 specialistläkare inom ett 40-tal områden verkar. Sophiahemmet är ett sjukhus mitt i Stockholm, öppet för alla. Över 70 procent av alla patienter får sin vård offentligt finansierad.

Sophiahemmet Högskola
Sophiahemmet Högskola erbjuder grund- och specialistutbildning av sjuksköterskor, magister- och forskarutbildning samt ett brett utbud av uppdragsutbildningar. Vid Högskoleverkets nyligen publicerade utvärdering av grundutbildningar i medicin och vård vid svenska universitet och högskolor rankas sjuksköterskeutbildningen vid Sophiahemmet bland de allra bästa i landet. Den höga kvaliteten, ett högt sökandetryck till högskolan samt de nya, topputrustade lokalerna skapar goda förutsättningar för ett utökat statligt utbildningsuppdrag.

Capio Artro Clinic/Centrum för idrottsskadeforskning och utbildning
I de nya lokalerna invigs också ett nytt idrottsmedicinskt centrum genom ett samarbete mellan Capio Artro Clinic och Karolinska Institutet. Detta världsunika centrum kommer att kunna erbjuda högspecialiserad vård, framför allt med hjälp av titthålsteknik, för besvär i knä, axel, fotled, armbåge eller höft. En stor satsning sker även inom områdena rehabilitering, forskning och utbildning. Många av Sveriges landslagsläkare (fotboll, basket, snowboard, alpint, golf och simhopp) finns på Capio Artro Clinic.

Kontaktpersoner:
Per Lundberg, ordförande, Sophiahemmet, ideell förening: 0705-64 17 57
Jan Åke Lindgren, rektor, Sophiahemmet Högskola, 0739-81 79 03
Peter Seger, vd, Sophiahemmet AB, 0703-62 06 28
Magnus Forssblad, vd, Capio Artro Clinic/Idrottsmedicinskt Centrum: 070-484 26 16