Kommentar angående BB Sophia med anledning av Kalla Fakta onsdagen den 10 juni 2015

Det dödsfall som inträffade efter en förlossning vid BB Sophia hösten 2014 är, liksom alla dödsfall inom vården, en väldigt tragisk händelse. Vi avvaktar nu resultatet av IVO-utredningen och får säkert anledning att återkomma med en kommentar när väl utredningen är offentlig.

Eftersom det råder otydlighet i omvärlden kring tillståndsgivning och frågan om ansvar vill vi i detta läge försöka klargöra förhållandena kring vårdgivare verksamma inom Sophiahemmet.

Varje vårdgivare verksam inom Sophiahemmet är medicinskt ansvarig för den egna verksamheten. Sophiahemmets ansvar gäller att utfärda ackreditering till en vårdgivare som önskar vara verksam inom Sophiahemmet. Vi har mycket höga krav på dessa vårdgivare varför vi alltid genomför en noggrann genomlysning av vårdgivarens förmåga att leverera enligt våra högt ställda krav, till exempel högsta kvalitet, patientsäkerhet och dokumenterad erfarenhet av att bedriva en verksamhet, innan vi öppnar våra dörrar. BB Sophia drivs och finansieras av Praktikertjänst genom investering i personal, utrustning och inredning.

Byggnaden som BB Sophia inryms i ägs däremot av Sophiahemmet och hyrs av BB Sophia.

Det är Stockholms läns landsting som är den part som finansierar förlossningsvården i länet och som beviljar auktorisation, det vill säga utfärdar tillstånd, att bedriva förlossningsvård i länet.

Till pressmeddelanden BB Sophia