Kommentar angående Praktikertjänst avsikt att avveckla BB Sophia

Praktikertjänst, som äger och driver BB Sophia, har idag meddelat att de planerar att säga upp vårdavtalet med Stockholms Läns Landsting. Praktikertjänst är en av många hyresgäster inom Sophiahemmet. Alla frågor kring Praktikertjänsts planerade avveckling av förlossningsverksamheten vid BB Sophia hänvisas till Praktikertjänst.