Lustfylld väg till ny livsstil

Att behandla fetma hos barn och ungdomar kräver något alldeles extra. Nu erbjuds den mycket svårbehandlade patientgruppen hjälp i form av en helt ny delvis digital behandlingsmetod på Barnsjukhuset Martina.

– Vår metod har visat sig framgångsrik i kliniska prövningar som har genomförts vid Karolinska Institutet. Nu prövar vi den i full skala för alla barn med fetma som får behandling hos oss, säger Claude Marcus, professor, barnläkare och medicinskt ansvarig för Centrum för vikthälsa, som är en del av Barnsjukhuset Martina.

Den nya metoden går ut på att motivera barnen till ändrat beteende och ge föräldrarna ökad tillgänglighet till specialisterna på mottagningen. En stor del av kontakterna sker digitalt och på distans. Föräldrar och barn kan på så sätt få daglig kontakt med mottagningen och svar på eventuella frågor inom ett drygt dygn.

Kontakten sker via en digital plattform och en applikation (en så kallad app) som föräldrarna laddar ner i sina mobiltelefoner. Den är framtagen av spelutvecklare och grundar sig på spelteknikens pedagogik där belöningssystemet triggas och motiverar användaren att fortsätta med sitt beteende. Varje barn får ett eget aktivitetsarmband som är kopplat till appen och ger dem exempelvis poäng för goda vanor.

– Belöningssystem gör att barnen motiveras att fortsätta. Vi strävar efter att göra det lite roligare för de yngre barnen, till exempel att man uppgraderas till nya nivåer och ska samla poäng, säger Karin Kling, enhetsansvarig barnsjuksköterska på mottagningen.

Livsstilen måste ändras
Att behandla barnfetma kräver mycket av hela familjen eftersom det ofta handlar om att lägga om ett helt livsstilsmönster för alla familjemedlemmar. Många gånger är kosthållningen det svåraste att förändra, enligt Karin Kling.

– Det kan vara enklare att börja röra på sig lite mer, jämfört med att klara av att också äta lite mindre. Samhället är uppbyggt så att man oavsett ålder blir kastad in i frestelse vart man än går. Det finns en ständig tillgänglighet som är svår att värja sig mot.

Situationen kan liknas vid nötallergi – man måste avstå, annars drabbas man. Därför är det viktigt att hela familjen är med och stöttar i programmet. Alla runtomkring barnet behövs eftersom detta är svårt att behandla.

I behandlingen får barnen en egen specialdesignad personlig våg där de inte ser sin vikt. Det för att undvika viktfixering och i stället fokusera på vägen mot resultatet. Viktuppgiften från vågen skickas till kliniken, som återkopplar minst varje vecka med instruktioner om vad som bör göras eller om man är på rätt spår. Man har tidigare sett att om det blir långt mellan besöken är det lätt de avbokas, framför allt om barnet har gått upp i vikt.

– Besöken blir då endast statiska kontroller där man får klara sig själv mellan gångerna. Om det då bara konstateras att det inte har gått bra är det lätt att ge upp, förklarar Karin Kling.

Tänka utanför ramarna
Barnsjukhuset Martinas vd Claude Kollin, som i grunden är barnkirurg, har byggt upp Centrum för vikthälsa under två års tid:

– Jag har haft siktet inställt på detta länge och blev från början stimulerad av utmaningen i att gruppen är mycket svårbehandlad. Det gäller att tänka utanför ramarna.

Mottagningen finns integrerad i Barnsjukhuset Martinas övriga verksamhet, vilket ger en komplett barnsjukvård där barnen behandlas av sakkunnig personal på plats. Här finns möjlighet att ta 24 timmars EKG, ultraljud på hjärtat, mäta blodsocker, blodtryck samt utreda belastningar av följdsjukdomar som barnen kan råka ut för.

– Vi har byggt upp en unik erfarenhet. Till exempel har vi även en mottagning för psykisk hälsa med psykiatriker och psykologer. Det är inget vi behöver remittera för till andra mottagningar, säger Claude Kollin.

Genetisk sårbarhet
Barn som drabbas av övervikt och fetma har i stort sett alltid en genetisk sårbarhet för att lätt gå upp i vikt. Miljön spelar också en stor roll, och man har sett att barn oftare drabbas i socioekonomiskt utsatta grupper där föräldrarna har lägre utbildning. Ett annat problem är stillasittande med kontinuerligt ätande, ofta i ensamhet, framför datorskärmar. Den nya metoden som Barnsjukhuset Martina erbjuder kommer att utvärderas vetenskapligt av forskare på Karolinska Institutet.

– För oss är det oerhört viktigt att följa upp resultaten och utvärdera om det verkligen är som vi tror – att metoden fungerar, säger Claude Kollin.

Centrum för vikthälsa har i dagsläget 90 remisser från hela Stockholm och även från andra delar av landet. Eftersom behandlingen sker på distans måste man inte bo i direkt närhet till sjukhuset. I framtiden kommer mottagningen kunna ta emot 500 patienter.

Text: Chi An Gramfors Englund
Foto: Max-Michel Kolij