Medicinska innovationer förbättrar patienternas vardag

Den 18 maj bjöd Camp Scandinavia vid Sophiahemmet in till en inspirationsdag om neurologisk rehabilitering. Inledningstalare och moderator var Anders Lönnberg, regeringens nationella samordnare för Life science:

–Sverige ligger långt framme i utvecklingen av medicinsk teknik. Problemet är att innovationerna inte används i sjukvården. Regeringen har därför gett mig i uppdrag är att se till att uppfinningarna når ut till patienterna. Men om det ska kunna ske krävs det nära samverkan mellan forskning, näringsliv och hälso- och sjukvård, förklarade han.

Camp Scandinavia, som är vårdgivare på Sophiahemmet, är världsledande på olika slags ortopediska hjälpmedel som kan bidra till en effektivare rehabilitering av patienter och öka deras möjligheter att göra det de vill i livet.

– Med vårt seminarium hoppas vi kunna fylla på med kunskap och väcka nya tankar hos fysioterapeuter och andra som i sitt dagliga arbete möter människor som har drabbats av olika skador, sade Camilla Johnsson som är ansvarig för utvecklingen av ortopedteknisk service inom Camp samt vd för ortopedteknik Anatomic på Sophiahemmet.

Med på seminariet fanns det amerikanska teamet ”Get back up today”. De har alla drabbats av olika neurologiska skador och var på plats i Sverige för att berätta om hur de kommit igen efter stroke, MS-diagnos eller andra diagnoser. I dag är de starka förebilder och inspiratörer för andra, inte minst unga människor, som drabbats av neurologiska sjukdomar.

– Jag letade i två år innan jag hittade ett hjälpmedel som fungerade för min drop foot. Och det visade sig komma från Sverige, säger Beth Deloria som nu genomfört sitt fjärde Boston Marathon.

Camp Scandinavia kommer snart tillsammans med docent Tor Ansved och övriga på Neurology Clinic vid Sophiahemmet i ett nära samarbete kunna erbjuda neurologisk diagnostik och behandling, samt rehabilitering vilket också inkluderar moderna ortopedtekniska lösningar.

–Vad jag vet är detta något helt nytt och unikt. Det känns väldigt bra att kunna erbjuda våra patienter de här möjligheterna här på Sophiahemmet, säger Tor Ansved som talade på seminariet tillsammans med sin patient Lisa Lidbäck.

Länkar