Ny klinik för ätstörningar på Sophiahemmet

Mandometerkliniken med sin effektiva behandlingsmetod för ätstörningar öppnar nu även för patienter på Sophiahemmet. Här invigs nu en ny vårdavdelning för 16 patienter samt en öppenvårdsverksamhet för ätstörningar och hetsätning.

– Tillsammans med Sophiahemmet kan vi förebygga ätstörningar och övervikt. Här finns engagerad personal, nöjda patienter och en av landets bästa högskolor för sjuksköterskor. Så vi är i gott sällskap, säger Cecilia Bergh, Mandometerklinikens grundare och VD som idag inviger kliniken i närvaro av patienter, politiker och Sophiahemmets hedersordförande Prinsessan Sofia.

Med Sophiahemmets nytillskott finns det nu fyra Mandometerkliniker som behandlar patienter med ätstörningar i slutenvård, dagvård samt öppenvård med hjälp av Mandometermetoden. Den är baserad på över 20 års forskning och går ut på att normalisera ätbeteendet, värmebehandling, aktivitetsbehandling och ett program för social återuppbyggnad och stärkt självförtroende. Behandlingen sker som regel utan mediciner och med hjälp av behandlare som stöttar, strukturerar och ger alternativ. En metod som visat sig vara en av de mest effektiva.

– Statistiken visar att 75 procent av våra patienter blir symtomfria och av dem är 90 procent friska också efter fem år, berättar Cecilia Bergh vars klinikersedan 1993 behandlat 1 500 patienter till symptomfrihet.

Nu har behandlingen fått erkännande i stora delar av vården och sedan 1997 har Mando vårdavtal med Stockholms läns landsting, numera Region Stockholm, för behandling av anorexi och bulimi och sedan januari i år även hetsätningsstörning. Mando vann 2018 upphandlingen för hela Region Stockholm och är nu den största behandlingsverksamheten i Sverige.

Fakta om Mandometerkliniken:
Mandometerkliniken vid Sophiahemmet tar emot patienter från hela Sverige och utlandet och vänder sig till personer med alla sorters ätstörningar. Patienter från Stockholms län kan själva söka till kliniken via egenanmälan på Mandometerklinikens hemsida. Patienter utanför Stockholm remitteras via läkare i sitt eget landsting. Behandlingen är kostnadsfri (bortsett från patientavgiften) förutom för personer från andra länder då behandlingen behöver täckas av t.ex. en försäkring. Det finns Mandometerkliniker i Huddinge, Danderyd, Alingsås och nu även på Sophiahemmet som har en slutenvårdsavdelning för 16 patienter, samt en öppenvårdsmottagning som kan ta emot 40 patienter varje dag.