Ny operationsmetod för övervikt vinner mark

I många länder är gastric sleeve den mest använda metoden vid överviktsoperation. Nu blir den allt vanligare också i Sverige.

Varje år görs cirka 6 000 överviktsoperationer i Sverige. Den vanligaste metoden är gastric bypass där man delar magsäcken i två delar och drar fram tarmen till den övre delen. Men på senare tid har många kirurger börjat använda en alternativ metod, gastric sleeve, som innebär att man enbart minskar magsäckens storlek till en tredjedel av den ursprungliga. Det är också den metoden som är den vanligaste i länder som
USA och Frankrike.

– Fördelarna med gastric sleeve är att man inte behöver göra ingrepp i tarmarna, vilket minskar risken för näringsbrist och tarmvred. När magsäcken blir mindre försvinner dessutom en stor andel celler som förmedlar hungerkänslor, säger Peter Loogna, kirurg vid Bariatric Center, GHP Kirurgkliniken på Sophiahemmet.

– Nackdelen är att det är en ny metod som vi inte vet hur den fungerar på lång sikt. Dessutom är den lite svagare vad gäller viktnedgång. Men patienternas åsikt väger tungt. De är väldigt pålästa och har ofta funderat i flera år innan de har bestämt sig, fortsätter han.

Det finns också en tredje operationsmetod. Den innebär att man sätter ett band över magsäcken med en ballong som trycker på magsäcken och med det signalerar till hjärnan att personen inte är hungrig.

– Fördelen med den är att den är reversibel, alltså går att återställa, men studier visar att 40-50 procent av patienterna är missnöjda med resultatet och vill ha en ny operation efter en tid så vi har i princip slutat med den metoden förklarar Peter Loogna.

Före en överviktsoperation får patienten träffa en läkare som berättar om ingreppet och hur det påverkar kroppen. Det blir också ett samtal med en dietist som pratar om kost, motion och hälsa i ett helhetsperspektiv. Det är inte bara rent viktmässigt som patientens liv kommer att förändras av en operation. Därför finns även en psykoterapeut att tillgå om det skulle behövas.

80 procent av patienterna på Bariatric Center är kvinnor. Medelåldern ligger på 41 år, den yngsta patienten är 18 år och den äldsta 70.

– Vi följer alla våra patienter i fem år efter operationen. 95 procent av dem uppger att de har fått en bättre livskvalitet, säger Peter Loogna.

Hälften av Bariatric Center patienter kommer via vårdgarantin från andra delar av landet. Den andra hälften betalar ingreppet själva. Bara någon enstaka operation betalas via en sjukvårdsförsäkring.

– Långtidsstudier visar att viktnedgången håller i sig över tid, men det finns en grupp på mellan 10 och 15 procent som går upp i vikt, säger Peter Loogna.

Fakta: Fler överviktiga i Sverige

Källa: Folkhälsomyndigheten

Länkar