Nystartat kunskapscenter på Sophiahemmet ger bättre vård för patienter med neurologiska sjukdomar

I början av december öppnar Neurocampus på Sophiahemmet. Det är en öppenvårdsmottagning med inriktning på fysioterapi inom främst neurologi.

Verksamheten, som finns i nyrenoverade Lill-Janshuset, är ett samarbete mellan Neurology Clinic och Camp Scandinavia med målet att samla all kompetens kring neurologiska symtom och sjukdomar.

– Genom att olika vårdprofessioner samarbetar hoppas vi kunna förbättra och effektivisera omhändertagandet av patienterna och på sikt bygga ett kunskapscenter kring neurologiska sjukdomar och neurologisk rehabilitering, säger Camilla Johnsson, vd för Camps ortopedtekniska verksamhet.

– Våra patienter har ett stort behov av rehabilitering och det kommer att underlätta för dem att ha sin fysioterapeut på samma ställe som sin läkare. Också för oss som arbetar här finns det stora fördelar genom att vi ses dagligen, säger Tor Ansved, verksamhetschef för Neurology Clinic.

I Neurocampus lokaler kommer det att finnas det allra senaste inom utrustning och träningsredskap liksom fysioterapeuter med lång erfarenhet som är specialister inom neurologi och ortopedi.

– Vi följer nya rön inom forskningen och deltar aktivt i forsknings- och utvecklingsarbete. En viktig del av arbetet är noggrann utvärdering av behandlingsresultat, fortsätter Camilla Johnsson.

Utgångspunkten för Neurocampus verksamhet har varit att möta det stora behovet inom neurologisk rehabilitering och att samordna det med verksamheter som neurologi, neurofysiologi, smärtbehandling och ortopedteknik. Det är Camp som driver den ortopedtekniska verksamheten som finns på Sophiahemmet, en verksamhet som nu kommer att utökas med en komplett ortopedteknisk verksamhet i Lill-Janshuset.

– Flera andra samarbeten är planerade, bland annat med Ryggkirurgiskt Centrum och vi ser fram emot ett ytterligare utvecklat samarbete med fler vårdgivare på och utanför Sophiahemmet, säger Tor Ansved.

Neurocampus kommer att omfattas av vårdval specialiserad fysioterapi inom neurologi och ortopedi, men tar även emot privatbetalande och försäkringspatienter.

Text: Inger Sundelin