På Sophiahemmet har de äldre en egen mottagning

På äldremottagningen vid Husläkarmottagningen Sophiahemmet är vården individanpassad. Patienterna får till exempel lite längre tid hos läkaren eller hembesök om det behövs.

Husläkarmottagningen Sophiahemmet öppnade i augusti en speciell mottagning för äldre. Där jobbar Karin Kjellström Hedskog, specialistläkare inom geriatrik, tillsammans med distriktssköterskorna Anneli Ekman och Tina Stiernholm.

För Sophiahemmet är det här en storsatsning. Att en husläkarmottagning har en specialistläkare i geriatrik anställd är unikt och förhoppningen är att det ska bidra till att skapa en vårdform som står för kontinuitet och trygghet. Både för patienter och anhöriga.

– För att klara det ser vi bland annat till att läkarbesöken anpassas till den enskilda patientens behov. Det gör att vi både hinner lyssna, bedöma hela sjukdomsbilden och gå igenom deras läkemedelslista vid varje besök, säger Karin Kjellström Hedskog.

Lika viktigt är det att ha en helhetssyn för varje patient. Då handlar det inte bara om att
se det som är sjukt, utan även vara öppen för vem de är i dag likaväl som vem de var tidigare
i livet. Det betyder i praktiken att mottagningen försöker hjälpa de äldre till den bästa tänkbara
livskvalitet utifrån deras individuella förutsättningar och önskemål.

Äldremottagningen hjälper även sina patienter vid möten med kommunens biståndshandläggare. Mottagningen har även möjlighet att göra hembesök, både vid akuta besvär och vid uppföljning av patienter som har svårigheter att ta sig till mottagningen.

– Vid behov kan vi ordna så att våra patienter läggs in på en geriatrisk klinik direkt, på så sätt
slipper de åka till akuten och kanske vänta i flera timmar, berättar Anneli Ekman.

Som en del i strävan att ge patienterna en bättre omsorg kommer personalen inom kort att
kunna delta i vårdplaneringar med andra vårdgivare via videolänk. Det för att kunna ge stöd
även till personer som får vård på annat håll.

– För mig som geriatriker ser jag mottagningen som en fantastisk möjlighet att arbeta
förebyggande och förhoppningsvis öka livskvaliteten hos patienterna, säger Karin Kjellström
Hedskog.

Text: Per Westergård
Foto: Per Westergård, Samir Soudah