Praktikertjänst öppnar ny förlossningsklinik på Sophiahemmet

Avtalet signerades idag på förmiddagen mellan Praktikertjänsts vd Carola Lemne och Björn Zackrisson, affärsområdeschef Hälso- och sjukvård samt Sophiahemmets vd Peter Seger.

I dagens tidning pekar man på den stora befolkningsökningen som skett i Stockholm under den senaste femårsperioden, tre gånger större än den tidigare femårsperioden. Förlossningsklinikerna i länet närmar sig sina kapacitetstak. Med det som bakgrund kan det konstateras att det finns ett stort behov av en ny förlossningsklinik i Stockholm.

– Vi är mycket glada över att ha kommit överens med Sophiahemmet om att bygga det första privatdrivna BB inom ramen för vårdval Stockholm. Vi bygger långsiktigt med kvalitet och patientfokus för kommande generationer Stockholmare. Vårdvalet har för alltid förändrat kartan över förlossningsvården, säger Björn Zackrisson, chef för Hälso- och sjukvård på Praktikertjänst.

Praktikertjänst har genom BB Stockholm snart 10 års erfarenhet av förlossningsvård.

– Praktikertjänst är en seriös, långsiktig partner och en mycket professionell aktör med lång erfarenhet av förlossningsvård, som passar väl in i vårt koncept – god vård till alla. Den nya förlossningskliniken passar väl in i vår strategi att vara det kompletta sjukhuset för vårt närområde, säger Peter Seger, vd på Sophiahemmet.

Verksamheten kommer att ingå i Vårdval Förlossning och kommer att vara en offentligt finansierad privatdriven enhet, tillgänglig för alla gravida i Stockholms läns landsting från 28:e graviditetsveckan. Verksamheten kommer liksom BB Stockholm att präglas av föräldrarnas delaktighet och inflytande i vården, samverkan med mödra- och barnhälsovården samt av högsta medicinska kompetens och säkerhet.

För mer information, kontakta:

Björn Zackrisson, affärsområdeschef Praktikertjänst Hälso- och sjukvård, 070-789 39 88

Peter Seger, VD Sophiahemmet, 08-406 20 10, 0703-620628