Prevention, kvalitetssäkring, transparens och patientnära forskning i fokus när folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister Gabriel Wikström besökte Sophiahemmet den 20 oktober 2016.

– Om Drottning Sophia hade levt idag och inte för 130 år sedan, hade hon kallats entreprenör.

Så inledde VD och sjukhuschef Peter Seger med att tala om Sophiahemmets långa tradition av innovation, utveckling och vilja till förändring.

– Den inställningen har vi fortfarande som utgångspunkt i allt det vi gör.

Ett exempel på detta är Husläkarmottagningen Sophiahemmets ambition att ligga i framkant inom primärvården. Under besöket på mottagningen fick ministern besöka den nyöppnade Äldremottagningen som är unik i sitt slag i Sverige med en heltidsanställd geriatriker, och ta del av hur man systematiskt tillsammans med högskolan följer upp införandet av nya metoder som t ex möten via internet. Även studien SophiaStepStudy som syftar till att undersöka den fysiska aktivitetens inverkan på hälsan för personer med diabetes sker i samverkan med högskolan och Gabriel Wikström fick på husläkarmottagningen också mäta muskelstyrkan och lära sig ta blodtryck.

– Ett annat exempel på vårt bidrag till samhällsutvecklingen genom att vi snabbt kan ställa om, ta till oss nya idéer, och vara föregångare inom prevention, hälsa och vård. Ett exempel är vår nya intensivutbildning för nyanlända läkare som förberedelse för att kunna genomgå det prov som ger svensk läkarlegitimation förklarade Johanna Adami, rektor för Sophiahemmet Högskola.

– Vårt uppdrag som lärosäte och bidrag till den svenska vården när vi utbildar sjuksköterskor ser vi som oerhört viktigt, då de ska bygga den nya svenska vården. Då behövs kompetens om förebyggande vård som vi vet är mycket mer ekonomiskt än att behandla och vårda, men också ledarskap och interprofessionellt lärande för att kunna bygga nya strukturer” fortsatte Johanna under sin beskrivning av Sophiahemmet Högskolas verksamhet.

Sumoo Al-Quibili, jemenitisk läkare och student vid just utbildningen för nyanlända läkare, bekräftade också vikten av att behärska språket samt förståelsen för det svenska sjukvårdssystemet. Hon beskrev också sina ambitioner från att hon i Jemen velat bli hälsominister växlat till att i Sverige vilja arbeta som plastikkirurg för att kunna hjälpa krigsskadade genom Röda Korset.

Ett område som ministern fann extra intressant var Sophiahemmet Sjukhus ackrediteringsmodell. Chefläkare Jan Zedenius visade hur Sophiahemmet kvalitetssäkrar vården hos sina mer än 40-talet fristående vårdgivare under samma varumärke. Han betonade förutom processen i sig vikten av transparenskrav. Det är långt mer effektivt att fortsätta stärka patientens makt genom insyn snarare än fler pålagor som t ex att offentlighetsprincipen även skulle omfatta privata vårdgivare.

Avslutningsvis berättade professor Ingela Rådestad om några pågående projekt inom högskolans forskningsområde “Människan i sjukdom, vård och hälsa”. T ex undersöks ur ett patientperspektiv effekterna när patienter inte medföljer ambulans till sjukhus. Resultatet från projektet kan användas för att utveckla vårdkedjor samt öka patientsäkerheten. Ministern fick också en inblick i ett pågående projekt som undersöker om metoden Mindfetalness kan hjälpa gravida att lära känna fostrets rörelsemönster. Metoden ger kvinnan verktyg för att bedöma fosterrörelserna vilket kan öka hennes möjlighet att avgöra när rörelserna avviker från det normala. Detta kan leda till att andelen dödfödda barn minskar.

Ministern besökte även operationsavdelningen tillsammans med verksamhetschef Åsa Larsson som på plats beskrev hur Sophiahemmets unika modell fungerar. Operations- och vårdavdelningarna servar en mängd olika operatörer med lokaler, personal etc. En service som såväl Sophiahemmets vårdgivare som andra sjukhus använder kontinuerligt för att kunna få fler patienter friska.

Länkar