Robotassisterade prostataoperationer på Sophiahemmet

På Sophiahemmets operationsavdelning görs prostataoperationer med hjälp av den så kallade da Vinci-roboten. En metod som ofta är att föredra framför öppen operation eller vanlig titthålskirurgi.

– Med robotens hjälp kan vi avlägsna prostatan på ett mycket mer exakt sätt, vilket minimerar skadan runtomkring prostatan. Det ger kortare sjukskrivningar och ökar chansen till att patienten får behålla potensen, säger Olof Jansson, specialistläkare på Uroclinic.

Sedan augusti 2014 finns en da Vinci-robot placerad på Sophiahemmets operationsavdelning. Det är en stor apparat med fyra robotarmar som styrs via en konsol som också är placerad i rummet. En arm är till för de två kamerorna som är kirurgens ögon, de andra är för de två instrumenten som styrs av kirurgen. Robotarmarna är ledade som en handled i spetsen vilket gör dem väldigt flexibla, rörelserna är exakta och armarna darrar aldrig som hos en människa.
– Vid all prostatakirurgi finns ett grundläggande problem. Går man för nära prostatakörteln och tar bort för lite finns det risk för att en del av cancern blir kvar, går man däremot längre ifrån och tar bort mer finns det risk att man skadar nervtrådar som styr erektionsförmågan. Hur nära jag går bestäms i samråd med patienten före operationen. Med den här metoden kan man gå väldigt exakt, säger Olof Jansson.

Vid operationen sövs patienten ned och operationsområdet på buken steriltvättas. Sedan gör kirurgen fem små hål i bukväggen där robotportarna stoppas in. Efter det dras roboten fram över patienten och armarna kopplas på de olika portarna, armar som kirurgen sedan kan styra med hjälp av handkontroller och pedaler. Instrumenten kan bytas ut under operationens gång men mestadels används en sax och en griptång.
– Själva operationen går sedan till så att jag med instrumenten försiktigt löser bort prostata och sädesblåsor från urinröret, urinblåsan och sädesledaren. Jag ser allting med hjälp av bilden från de två kamerorna och sikten är väldigt god då blödningen är relativt liten vid den här metoden, säger Olof Jansson.

– Det finns en simulator som man kan träna i för att lära sig handgreppen. Sedan lär man sig successivt de olika momenten i operationen under noggrann bevakning av en tränad kirurg. Det tar tid att bli riktigt duktig och man brukar säga att man blir fulltränad efter att ha gjort cirka 200 operationer.

När prostatan är bortplockad skarvas urinblåsan ihop och sys fast med urinröret igen. Operationen tar cirka två timmar och efter operationen brukar patienten kunna åka hem nästföljande dag.

– Medelvårdtiden ligger på mellan ett och två dygn och sedan brukar patienten vara sjukskriven två till tre veckor beroende på hur tungt arbete man har. Det är nästan hälften så lång tid som efter en öppen prostataoperation.

Fakta Robotassisterad kirurgi
Det första ingreppet någonsin med daVinci robotkirurgi gjordes 1998. I dag har 2 miljoner patienter opererats med tekniken i världen.
I Sverige var Karolinska universitetssjukhuset först med robot 2001. UroClinic på Sophiahemmet har använt tekniken sedan 2006.
I USA görs i dag 80 procent av prostatektomierna med robot, men den vanligaste robotkirurgiska operationen i USA är hysterektomi.
I Sverige görs 80-85 procent av prostatektomier med robotassistans, UroClinic gör i år cirka 260 operationer.