Så minskar risken för diabetes typ 2

Christina Iskull, diabetessjuksköterska vid Husläkarmottagningen Sophiahemmet svarar på frågor om diabetes typ 2.

Diabetes typ 2, står i dag för 90 procent av alla diabetessjukdomar och ökar mest i världen. Vad beror den stora ökningen på?
– I Sverige handlar det dels om att vi blir allt äldre dels om ändrad livsstil. Vi är mer stillasittande och äter mer onyttig mat, vilket leder till övervikt. Just kopplingen mellan övervikt och diabetes typ 2 är stark. Det finns också en ärftlighetsfaktor. Den som har en förälder med sjukdomen har 40 procents risk att själv drabbas. Har båda föräldrarna den är risken 70 procent.

Vad händer i kroppen vid diabetes typ 2?
– Kroppen blir insulinresistent, vilket innebär att muskelcellerna inte kan ta socker från blodet in i cellerna. Det leder till att nivån av socker i blodet blir för hög.

Vilka är symptomen?
– Den som har en mild form av diabetes typ 2 har i princip inga symptom alls. Många kan ha sjukdomen utan att veta om det så det finns ett stort mörkertal.
Klassiska symptom är trötthet, muntorrhet, stor törst och stora urinmängder.

Hur behandlas sjukdomen?
– I första hand ordineras motion och omläggning av kosten. För många kan det räcka med dagliga promenader, öka intaget av grönsaker och fullkornsprodukter samtidigt som de drar ner på kaffebröd, söta drycker och annat som innehåller socker. Andra kan behöva läkemedel i form av tabletter som ökar cellernas känslighet för insulin. I vissa fall krävs insulinbehandling i form av injektioner.

Vad finns det för risker?
– Vi vet att risken för hjärt-kärlsjukdomar och stroke ökar. Även njurar och ögon kan ta skada. Det finns också risk för att känseln i fötterna blir nedsatt med svårläkta sår som följd.

Går det att bli frisk?
– Patienter som lägger om kosten, börjar motionera och går ner i vikt kan få helt normala blodsockervärden. Men bryts de goda vanorna stiger värdena igen.

Vad får de listade diabetespatienterna vid Husläkarmottagningen Sophiahemmet för särskild vård?
– Vi har ett speciellt vårdprogram där patienterna regelbundet får träffa sin läkare och mig. Mitt fokus som diabetessjuksköterska är livsstilsfrågor och jag försöker inspirera till förändring. Jag hjälper också till med provtagning och kontroller, till exempel av fötter, och delar ut blodsockermätare vid behov.

Vad är ditt bästa råd till de som oroar sig för att insjukna i diabetes typ 2?
– Det viktigaste är att undvika övervikt – särskilt bukfetma – samt att vara fysiskt aktiv och att äta nyttigt. Det är också klokt att sluta röka och försöka stressa mindre. Kontrollera gärna blodsockret en gång per år, speciellt om sjukdomen finns i släkten.

Vill du veta mer om hur man kan bli patient på Husläkarmottagningen Sophiahemmet- läs mer här.

Text: Inger Sundelin