Säkrare med robotassisterad titthålskirurgi

Saskia Eklind, överläkare på Carlanderska sjukhusets kvinnoklinik och som gör kirurgiska
ingrepp vid Sophiahemmet, svarar på frågor om robotassisterad titthålskirurgi.


När började robotassisterad titthålskirurgi (laparaskopi) användas inom sjukvården, och
inom vilka områden?

– I Sverige började tekniken användas på allvar för cirka femton år sedan, och då i första
hand vid prostataoperationer. I dag utförs fler och fler kirurgiska ingrepp med
robotassistans, bland annat inom gynekologi och urologi, men även inom övrig bukkirurgi.Ett uppmärksammat användningsområde är livmodertransplantationer.

Hur går en robotassisterad operation till?
– Till skillnad från vid en öppen operation står inte kirurgen vid patienten, utan sitter vid en
konsol – en dataskärm med kontrollbord – i en annan del av rummet, eller kan till och med
befinna sig på en helt annan geografisk plats. En kamera överför bilder från
operationsområdet till datorn och kirurgen fjärrstyr alla instrument med hjälp av en
styrspak.

På vilket sätt är robotkirurgi bättre än traditionell kirurgi?
– Ingreppen blir mer precisa genom att bilden på skärmen kan förstoras upp till tolv gånger.
Dessutom är instrumenten ledade och gör att kirurgen kan komma under och runt olika
strukturer på ett helt annat sätt än med vanliga instrument. Då blir det enklare och säkrare
att utföra komplicerade ingrepp.

För vilken typ av gynekologiska ingrepp används tekniken i dag?
– Det vanligaste ingreppet är hysterektomi, att ta bort livmodern. Men även vid operationer
av komplicerade cystor och endometrios, och vid framfall.

Vilka är fördelarna för patienten?
– Mindre smärta och blödningsrisk och kortare vårdtid. Patienterna återhämtar sig snabbare
än vid öppen kirurgi, och det gör att deras sjukskrivningstid blir kortare.

Vilka är fördelarna för kirurgen?
– Tekniken ger större möjligheter för mig som kirurg att komma åt och se organen.
Dessutom blir ergonomin bättre när jag inte behöver stå böjd över patienten.

Och nackdelarna?
– Investeringskostnaderna är höga och personalen behöver specialutbildning. Om
investeringen ska vara lönsam måste utrustningen användas så mycket som möjligt.

Vad tycker patienterna om att bli opererade av en robot?
– Genomgående brukar de vara väldigt nöjda. Många är också överraskade över att de inte
har så ont efter operationen som de trodde de skulle ha.

På Sophiahemmet använder UroClinic sedan flera år robotassisterad kirurgi vid prostataoperationer. Nu används även tekniken för vissa gynekologiska operationer för privata patienter eller för de med sjukvårdsförsäkring. Hur ser framtiden ut, kommer alla gynekologiska ingrepp utföras med robotkirurgi?
– Inte alla men väldigt många, speciellt när det kommer till hysterektomi. Tekniken är här för
att stanna.

För dig som vill komma i kontakt med kliniken, läs mer här: www.carlakliniken.se