Snabbare tillbaka till jobbet

Anna hade inte varit borta från jobbet en enda dag på 19 år när hon blev långtidssjukskriven. Tack vare ett projekt på Sophiahemmet är hon med större självinsikt på väg tillbaka till ett fungerande arbetsliv.

På många sätt är Annas historia typisk. Under flera år arbetade hon hårt och med stor glädje. Men i höstas slutade kroppen plötsligt fungera och hon blev sjukskriven med utmattningssyndrom.

– Jag hade inte fått mer att göra, utan det handlade snarare 0m att jag inte längre kunde påverka min arbetssituation. Jag fick inte heller det stöd som jag behövt av min chef, säger Anna som arbetar med kvalificerade arbetsuppgifter på en statlig myndighet.

Svårt att sova
När problemen på jobbet hopade sig hände det som ofta sker. Hon fick svårt att sova, vilket ledde till att hon knappt hade kraft att klara dagen och hon hamnade i en negativ spiral som snart blev ohållbar.

– Jag tog kontakt med Husläkarmottagningen Sophiahemmet. Där fick jag ett fantastiskt mottagande.

Läkaren sjukskrev henne och gav samtidigt ett erbjudande om att delta i ett nystartat projekt. Det handlade om att läkare vid Husläkarmottagningen Sophiahemmet och arbetsterapeuter vid Sophiahemmet Rehab Center (SRC), som är två olika vårdgivare, samarbetar för att bättre kunna hjälpa patienter med utbrändhetssymtom. Anna tackade ja.

– Det första arbetsterapeuten gjorde var att djupintervjua mig. När jag fick möjlighet att verkligen berätta om allt som tyngde mig fick jag syn på mig själv och kunde förstå vad det var i min arbetssituation som hade gått fel, säger Anna.

Besök på arbetsplatsen
Arbetsterapeuten besökte även Annas arbetsplats för att kunna skapa sig en bredare bild av hennes arbetsförhållanden. Samtidigt fick Annas chef möjlighet att bidra med sin syn på de krav som ställdes på arbetet. Det mynnade ut i konkreta tips och förslag om hur det skulle kunna organiseras på ett bättre sätt så att Anna kunde få stöd med arbetsuppgifter hon hittills varit ensam om att sköta.

Det övergripande målet för samarbetsprojektet är att de som blir sjukskrivna för stressrelaterad ohälsa ska få hjälp att snabbare komma tillbaka till arbetet igen. Men också att det ska bidra till anpassning av arbetsuppgifterna som kan ge förutsättningar för hållbar hälsa.

Ett annat mål är att läkarna på Husläkarmottagningen genom samarbetet med Sophiahemmet Rehab Center ska få den kunskap de behöver för att kunna skriva ett välavvägt, kvalitativt sjukintyg som Försäkringskassan senare kan godkänna.

I dag underkänns många sjukskrivningar eftersom handläggarna anser att läkarna inte gjort de observationer som krävs för att kunna bedöma patienternas arbetsförmåga, funktionsnedsättning och aktivitetsbegränsningar.

– Jag tror att alla instanser redan i dag har samma mål, men det fungerar inte som det är tänkt eftersom de olika parterna har svårigheter att beskriva arbetets krav och de effekter det har på individen, säger Camilla Hinderson, gruppchef på Sophiahemmet Rehab Center.

– Därför blir vinsterna stora när vi samarbetar, både för patienterna som snabbare kan komma tillbaka till jobbet och för arbetsgivarna som får en bredare förståelse för vad de kan göra för att hjälpa den anställde, säger hon. Men även vinster för samhället som sparar pengar när sjukskrivningarna blir kortare.

Nöjd med resultatet
Catarina Bergsten, läkare på Husläkarmottagningen Sophiahemmet, är också mycket nöjd med resultatet. Även om det inledningsvis var lite svårt att övertyga patienterna om fördelarna med arbetssättet.

– Att arbetsgivarna är med i processen tycker många är lite obehagligt men de flesta har ganska snart blivit stärkta när de hunnit uppleva nyttan med det utökade stödet. För mina patienter är det viktigt att Försäkringskassan får ett underlag som motsvarar deras behov för att kunna göra en korrekt bedömning av rätten till sjukpenning. Allt det här tillsammans gör att vägen tillbaka till arbetet i många fall kan bli kortare än vanligt, säger Catarina Bergsten.

Text och foto: Per Westergård