Sophiahemmet – ett år av berättelser

Årsberättelse 2017 för Sophiahemmet innehåller inte bara hårda fakta utan också en hel del praktiska exempel på hur hela koncernen arbetar för att bidra med den bästa sjukvården och en sjuksköterskeutbildning av högsta kvalitet.

2017 präglades av förnyelse för hela Sophiahemmets koncern, något som ligger i linje med vår devis: att bedriva forskning, sjukvård och utbildning i takt med tiden. Sophiahemmet har en stark tradition men det förhindrar inte att vi kontinuerligt arbetar på ett innovativt och framåtlutat sätt – allt för att i slutändan förbättra för den enskilda patienten.

Årsberättelse 2017 innehåller ett tema om den digitaliseringen som skett både inom sjukvården och högskolans verksamhet. I en tidslinje får läsaren följa alla de projekt vi drivit och insatser som genomförts under året. Bland annat har 15 miljoner delats ut till forskning, 22 000 operationer genomförts och ministrar besökt Sophiahemmet och visat sin uppskattning.

Högskolan fick examensrätt på forskarnivå och toppbetyg i en VFU-undersökning. Här öppnades även toppmoderna, högteknologiska lärmiljöer och hundratals sjuksköterskor examinerades som nu bidrar nu till den svenska sjukvården.

Läs den digitala versionen av Årsberättelse 2017 här eller beställ en pappersversion via medlemsservice@sophiahemmet.se.
Tidigare årsberättelser hittar du här.

Länkar