Sophiahemmet Högskola får examensrättigheter på forskarnivå

Idag har Universitetskanslersämbetet rekommenderat regeringen att ge Sophiahemmet Högskola tillstånd att utfärda doktorsexamen inom området människan i sjukdom, vård och hälsa.

-Vi har en lång tradition inom vårdvetenskap, säger Johanna Adami, rektor. Beskedet om att vi fått examensrätt på forskarnivå innebär att Sophiahemmet Högskola nu tar ett stort kliv framåt i det strategiska utvecklingsarbetet och kan examinera på alla nivåer. Att kunna bedriva forskarutbildning på hög vetenskaplig nivå framöver kommer också att stärka kvaliteten i våra utbildningar.

Sophiahemmet Högskolas forskningsområde människan i sjukdom, vård och hälsa har huvudsakligen en klinisk inriktning och bedrivs i samspel med olika vårdverksamheter och forskargrupper nationellt och internationellt. Högskolan har tre forskningsinriktningar akutsjukvård, reproduktiv och perinatal hälsa och vård vid långvariga sjukdomstillstånd.

-Vårt mål är att skapa en forskarmiljö som konkret ska bidra till utveckling av vården och vara till nytta för patienter och samhälle. Våra forskare och doktorander är redan etablerade inom sina respektive forskningsområden. Vi kommer nu att kunna profilera vår forskning tydligare i och med detta välkomnade beslut, säger Johanna Adami.