Sophiahemmet och Capio Artro Clinic får nytt uppdrag av Region Stockholm. Ska avlasta akutsjukhusen inom akut frakturkirurgi under Corona-pandemin

Sophiahemmet och Capio Artro Clinic har ställt sina resurser till förfogande till Region Stockholm under den pågående pandemin. Nu har regionen fattat ett formellt beslut om att uppdra åt Sophiahemmet och Capio Artro Clinic att avlasta akutsjukhusen i Stockholm inom området akut frakturkirurgi. Det handlar i första hand om patienter med frakturer som behöver opereras inom någon vecka från frakturdatum. De sköraste patienterna som ådrar sig frakturer i t.ex. lårbenshalsen kommer än så länge att fortsätta opereras på akutsjukhusen.

På Sophiahemmet, där Capio Artro Clinic verkar, finns sju operationssalar och 40 vårdplatser som nu kan nyttjas för att operera och vårda frakturpatienter inom regionen.

– Vi befinner oss i ett exceptionellt läge och då är det självklart för oss att vi alla måste hjälpas åt, säger Marie Wickman Chantereau Chefläkare, Sophiahemmet.

Utöver akuta ortopediska operationer bidrar Sophiahemmet och Capio Artro Clinic med att skicka personella resurser, som anestesiläkare och intensivvårds-sjuksköterskor, till regionens akutsjukhus.

– Vi befinner oss just nu i ett extraordinärt läge där samhället prövas hårt i allmänhet och vårdprofessionen i synnerhet. Det är därför en självklarhet för oss att stötta akutsjukvården med akuta frakturoperationer. Trots den pågående pandemin kommer inte stockholmarna att sluta bryta armar och ben. Det är skador och olyckor som sker dagligen och som inte kan vänta på operation. Genom att genomföra en stor del av dessa operationer i en trygg miljö på Sophiahemmet, ger vi akutsjukhusen möjlighet att fokusera än mer på de svårt sjuka Corona-patienterna, säger Gustaf Storm, VD Capio Artro Clinic.

Uppdraget med att ta hand om akuta frakturoperationer startar nästa vecka.

För mer information vänligen kontakta:
Gustaf Storm, VD/Verksamhetschef Capio Artro Clinic, tel 0707 68 25 96
Marie Wickman Chantereau, Chefläkare Sophiahemmet, tel 0736 25 17 52