Sophiahemmet omvaccinerar 76 personer efter felhanterat covid-19-vaccin

Tre askar vaccin mot covid-19 har i samband med en flytt hanterats fel på Husläkarmottagningen Sophiahemmet. Vaccinet har stått upptinat i kylskåp längre än rekommenderat men utan att tillverkarens sista förbrukningsdatum passerats. Efter rekommendation från Region Stockholms chefläkare bedöms vaccinets skyddseffekt vara tillräcklig för personer under 60 år med normalt immunförsvar. Sophiahemmet kommer att erbjuda de 76 personer som är över 60 år en extra vaccindos för att de ska känna sig trygga. Vaccinet har använts för vaccinering av 3088 personer mellan den 11 och 21 september.
– Vi är de första att beklaga att detta har hänt. Vi sätter alltid patientsäkerheten i första rummet och har sedan upptäckten arbetat för att få tydliga svar på eventuella effekter för de personer som fått vaccinet, säger Sophiahemmets chefläkare, Marie Wickman Chantereau.

Sophiahemmet har genomfört en grundlig intern utredning. Parallellt har Sophiahemmet haft en tät dialog med uppdragsgivaren Region Stockholm som har gett medicinsk rekommendation om det fortsatta agerandet. Sophiahemmet skickar nu in en så kallad Lex Maria-anmälan in till Inspektionen för vård och omsorg, IVO, som resultat av den interna utredningen.

– Det är vår övertygelse att när information ska ges till berörda personer, ska den vara saklig, faktabaserad och en lösning kunna presenteras. Alla som berörs kommer att kontaktas per brev. De 76 personer som erbjuds extra vaccination kommer vi även att ringa. Sophiahemmet vet exakt vilka personer som vaccinerats med det aktuella vaccinet och när, säger Sophiahemmets chefläkare, Marie Wickman Chantereau.

För att kunna ta emot frågor från de som vaccinerats under perioden, har Sophiahemmet satt upp en särskild telefonväxel samt tagit fram en ny e-tjänst för kontakt med sjukvårdskunnig personal. E-tjänsten är bemannad under kontorstid, men ett ärende kan påbörjas dygnet runt.

Fakta
Vaccinet Comirnaty från Pfizer/BioNTech, i de tre felhanterade askarna, har använts för vaccinering av 3088 personer på Sophiahemmet mellan den 11 och 21 september. Av dessa är det 76 personer över 60 år som rekommenderas en extra vaccindos.

Askarna har varit upptinade längre än tillverkarens rekommendationer. Vaccinets sista förbrukningsdatum har inte passerats.

Husläkarmottagningen Sophiahemmet har sedan mars månad vaccinerat drygt 34 000 personer mot covid-19 på uppdrag av Region Stockholm. Det var efter flytt av vaccinationsverksamheten till nya lokaler som Sophiahemmets rutiner brast.

Mer information finns på www.sophiahemmet.se/vaccinationmotcovid-19

För mer information vänligen kontakta:
Pia Hultkrantz, kommunikationsansvarig Sophiahemmet, 08-406 20 16
Marina Dyfverman, kommunikationschef Sophiahemmet, 08-406 20 17