Sophiahemmet öppnar husläkarmottagning

Sophiahemmet utökar sin verksamhet. Den andra maj nästa år öppnar sjukhuset en husläkarmottagning. Den nya mottagningen kommer att tillgodose en ökad efterfrågan på primärvård i närområdet.

Husläkarmottagningen Sophiahemmet är namnet på den nya husläkarmottagningen på Sophiahemmet. Mottagningen kommer att kunna tillgodose den efterfrågan som idag finns bland sjukhusets befintliga patienter som önskar få all läkarkontakt på ett och samma ställe. Samtidigt ökar befolkningen och därmed behovet av närsjukvård på Östermalm kontinuerligt och förväntas stiga med 20 000 personer när Norra Djurgårdsstaden står klar.

– De senaste åren har vi sett ett behov bland våra patienter att kunna få såväl specialistvård som primärvård under ett och samma tak. Därför är vi oerhört stolta att när mottagningen öppnat även kunna välkomna patienter som har behov av primärvård, säger Peter Seger, VD, Sophiahemmet.

Sophiahemmet Sjukhus och den nya husläkarmottagningen kommer att ha ett nära samarbete. Husläkarmottagningen kommer att erbjuda den högt kvalitativa vård som Sophiahemmet Sjukhus är synonymt med genom att tillämpa de redan etablerade kvalitetssystemen och arbetsmetoderna på Sophiahemmet.

– Hos oss har alltid alla patienter en egen läkare i varje vårdprocess. Vi tror på att bygga långsiktiga relationer mellan läkare och patient, och nu ger vi samma möjlighet till dem som idag inte omfattas av t ex företags- eller försäkringslösning på Sophiahemmet, avslutar Peter Seger.

Från och med den 10:e november kan allmänheten anmäla sig till Sophiahemmet Husläkarmottagning. Listningsblanketter finns att ladda ner från www.sophiahemmet.se/hlm, via www.vardguiden.se alternativt Sophiahemmets växel 08-406 20 00.

För mer information eller frågor, vänligen kontakta:

Peter Seger, VD, Sophiahemmet
Mail: peter.seger@sophiahemmet.se
Tfn: 08-406 20 10

Marina Dyfverman, Informations- och Marknadschef, Sophiahemmet
Mail: marina.dyfverman@sophiahemmet.se
Tfn: 08-406 20 17