Sophiahemmet öppnar nytt forskningslaboratorium

Den 13 april invigdes Sophiahemmets nya forskningslaboratorium. Modern utrustning och avancerade instrument kommer möjliggöra för fler verksamma vid Sophiahemmet att bedriva forskning och avancerad sjukvård inom en rad områden, t ex inflammatoriska tarmsjukdomar, bröstcancer och diabetes. Prinsessan Christina, Fru Magnuson, Hedersordförande i Sophiahemmet ideell förening, klippte bandet vid invigningen.

Samtidigt som laboratoriet kommer att underlätta för forskningsverksamma inom Sophiahemmet Högskola och Sophiahemmet Sjukhus att genomföra studier och analyser kommer det att förbättra samarbeten mellan Sophiahemmet och verksamheter utanför Sophiahemmet. Dessutom kommer forskningsprojekten att förläggas närmare patienterna.

– Forskning, utveckling och kvalificerad sjukvård är centralt för hela Sophiahemmets verksamhet, såväl Högskola som Sjukhus. Laboratoriet kommer att bidra till att fler verksamma inom Sophiahemmet kan använda moderna diagnostiska metoder, vilket vi värderar mycket högt, säger Peter Seger, VD Sophiahemmet.

Forskningslaboratoriet har tillkommit genom donationer från Ruth och Rickard Julins stiftelse och The Stichting af Jochnick Foundation samt Sophiahemmet, ideell förening.

För mer information eller frågor, vänligen kontakta:
Marina Dyfverman, Marknads- och informationschef, Sophiahemmet
Mail: marina.dyfverman@sophiahemmet.se
Tfn: 08-406 20 17

Invigningen bevakades av Scanpix