Sophiahemmet pilottestar stöd vid misstänkt prostatacancer

Husläkarmottagningen Sophiahemmet är först i landet med att testa ett helt nytt sätt att bedöma om det råder en välgrundad misstanke om prostatacancer. Detta med hjälp av en ny teknisk lösning där läkaren får vägledning att fatta rätt beslut om fortsatt snabb cancerutredning.

­–Vi på Sophiahemmet vill ständigt ligga i framkant, vara innovativa och erbjuda våra patienter den bästa och säkraste vården och det här är ett sätt att ytterligare förbättra möjligheterna till det, säger Hilmar Gerber, verksamhetschef för Husläkarmottagningen Sophiahemmet.

Här är läkarna först ut med att under sex månander testa ett nytt så kallat beslutsstödsystem (CDS- Clinical decision support) som hjälper dem att ställa de rätta frågorna till patienterna vid misstanke om prostatacancer. Finns det fler i släkten som drabbats av sjukdomen? Förekommer smärta i skelett? Finns svårigheter att kasta vatten? Det kan nämligen vara indikationer som leder till så kallad ”välgrundad misstanke om prostatacancer” vilket betyder att patienten ska ingå i ett standardiserat vårdförlopp och hanteras snabbt för vidare utredning.

–Vi i primärvården har ett brett fält av många medicinska frågeställningar och det är vanligt att vi själva måste söka upp information för att kunna göra korrekta bedömningar. Men nu blir jag som läkare via denna tekniska lösning guidad att direkt ställa de rätta frågorna och formulera bra remisser. Det är en stor vinst för oss alla men inte minst patienterna, säger Hilmar Gerber.

Det nya beslutssystemet har tagits fram på uppdrag av Regionalt Cancercentrum Stockholm Gotland och är ett resultat av ett unikt samarbete mellan två stora leverantörer av journalsystem (CGM och Cambio) som gått samman för att kunna ta fram den nya tekniken. Standardiserade frågor har förts in i rådande journalsystem (i detta fall Take Care) och visar svaren på en välgrundad misstanke om prostatacancer kan den korrekt ifyllda remissen direkt skickas med ett knapptryck. Tanken är att beslutsstödet på sikt ska användas för de idag 31 standardiserade vårdförlopp som finns för olika cancerdiagnoser.

Välkommen att besöka seminariet ”Klinisk kunskapsstyrning från vision till verklighet” i Almedalen där samtliga aktörer i projektet samtalar om nyttan av beslutsstöd inom vården. Ingen föranmälan krävs.
Datum och tid:4/7 15.00-16.00
Plats: Södra kyrkogatan 11
http://program.almedalsveckan.info/event/user-view/55304

För mer information kontakta: Hilmar Gerber, verksamhetschef Husläkarmottagningen Sophiahemmet: 070-0891692